Trang chủ
»
Địa điểm
»

Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre

Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre) 82A Đại Lộ Đồng Khởi P. Phú Khương Bến Tre ở đâu số điện thoại liên hệ Công ty vận tải đường bộ ở thành phố Bến Tre - Xe Thịnh Phát (chi nhánh Bến Tre) cũng như giải đáp câu hỏi và chỉ đường đến Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre) 82A Đại Lộ Đồng Khởi P. Phú Khương Bến Tre
Giới ThiệuReviewỞ ĐâuHỏi Đáp
Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre
Đánh giá:
4.0
★★★★★
753
Đánh giá
Danh mục:
Công ty vận tải đường bộ ở thành phố Bến Tre
Địa chỉ ở đâu:
82A Đại Lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Bến Tre
Số điện Thoại:
Số đang được cập nhật
Website:
https://thinh-phat-ben-tre.business.site/
Giờ mở cửa:
 • Thứ Bảy: 04:00–21:00
 • Chủ Nhật: 04:00–21:00
 • Thứ Hai: 04:00–21:00
 • Thứ Ba: 04:00–21:00
 • Thứ Tư: 04:00–21:00
 • Thứ Năm: 04:00–21:00
 • Thứ Sáu: 04:00–21:00
Giới thiệu:

Không tải lên được. Hãy dùng hình ảnh ở một trong các định dạng sau: .jpg, .png, .bmp, .tif hoặc .webpKhông tải lên được. Hãy sử dụng hình ảnh ở một trong các định dạng sau: .jpg, .png, .bmp hoặc .webpKhông tải lên được. Hãy dùng hình ảnh có kích thước nhỏ hơn 20 MB.Không tìm được nhiều hình ảnh. Hãy thêm một hình ảnh mỗi lần.Không dùng được đường liên kết này. Hãy kiểm tra lỗi chính tả hoặc dùng một đường liên kết khác để thử lại.Không dùng được đường liên kết này. Hãy kiểm tra xem đường liên kết bắt đầu bằng "http:/" hay "https://" rồi thử lại.Không dùng được đường liên kết này. Hãy kiểm tra lỗi chính tả hoặc dùng một đường liên kết khác để thử lại.Không tìm được nhiều hình ảnh. Hãy thêm một hình ảnh mỗi lần.Kéo hình ảnh vào đây hoặc tải tệp lên HOẶCTìm kiếmKéo hình ảnh vào đây.v5nPIf{display:block;position:relative}.wgim3c{bottom:0;left:0;position:absolute;right:0;top:0}.pSFfp{display:inline-block;position:relative}.fY2Z0{-webkit-animation:qli-container-rotate 1568ms linear infinite;-o-animation:qli-container-rotate 1568ms linear infinite;animation:qli-container-rotate 1568ms linear infinite}@keyframes qli-container-rotate {from{-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);-o-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}to{-webkit-transform:rotate(360deg);-ms-transform:rotate(360deg);-o-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}.jg5aPd{height:100%;opacity:0;position:absolute;width:100%}.fY2Z0 .yiqufc{-webkit-animation:qli-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both,qli-blue-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;animation:qli-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both,qli-blue-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both}.fY2Z0 .e3Nvve{-webkit-animation:qli-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both,qli-red-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;animation:qli-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both,qli-red-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both}.fY2Z0 .kpjGNb{-webkit-animation:qli-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both,qli-yellow-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;animation:qli-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both,qli-yellow-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both}.fY2Z0 .Ft8sDf{-webkit-animation:qli-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both,qli-green-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;animation:qli-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both,qli-green-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both}.oMjwOc .fY2Z0 .jg5aPd{-webkit-animation:qli-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;animation:qli-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;opacity:0.99}@keyframes qli-fill-unfill-rotate {0%{-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);-o-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}12.5%{-webkit-transform:rotate(135deg);-ms-transform:rotate(135deg);-o-transform:rotate(135deg);transform:rotate(135deg)}25%{-webkit-transform:rotate(270deg);-ms-transform:rotate(270deg);-o-transform:rotate(270deg);transform:rotate(270deg)}37.5%{-webkit-transform:rotate(405deg);-ms-transform:rotate(405deg);-o-transform:rotate(405deg);transform:rotate(405deg)}50%{-webkit-transform:rotate(540deg);-ms-transform:rotate(540deg);-o-transform:rotate(540deg);transform:rotate(540deg)}62.5%{-webkit-transform:rotate(675deg);-ms-transform:rotate(675deg);-o-transform:rotate(675deg);transform:rotate(675deg)}75%{-webkit-transform:rotate(810deg);-ms-transform:rotate(810deg);-o-transform:rotate(810deg);transform:rotate(810deg)}87.5%{-webkit-transform:rotate(945deg);-ms-transform:rotate(945deg);-o-transform:rotate(945deg);transform:rotate(945deg)}100%{-webkit-transform:rotate(1080deg);-ms-transform:rotate(1080deg);-o-transform:rotate(1080deg);transform:rotate(1080deg)}}@keyframes qli-blue-fade-in-out {0%{opacity:0.99}25%{opacity:0.99}26%{opacity:0}89%{opacity:0}90%{opacity:0.99}100%{opacity:0.99}}@keyframes qli-red-fade-in-out {0%{opacity:0}15%{opacity:0}25%{opacity:0.99}50%{opacity:0.99}51%{opacity:0}}@keyframes qli-yellow-fade-in-out {0%{opacity:0}40%{opacity:0}50%{opacity:0.99}75%{opacity:0.99}76%{opacity:0}}@keyframes qli-green-fade-in-out {0%{opacity:0}65%{opacity:0}75%{opacity:0.99}90%{opacity:0.99}100%{opacity:0}}.r1glSd{display:inline-block;height:100%;overflow:hidden;position:relative;width:50%}.YvBkFd{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;height:100%;left:45%;overflow:hidden;position:absolute;top:0;width:10%}.jWrfPe{-webkit-border-radius:50%;-moz-border-radius:50%;border-radius:50%;border:3px solid transparent;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.unqUac{width:200%}.ZvZqlb{-webkit-transform:rotate(129deg);-ms-transform:rotate(129deg);-o-transform:rotate(129deg);transform:rotate(129deg)}.tJdqHd{left:-100%;-webkit-transform:rotate(-129deg);-ms-transform:rotate(-129deg);-o-transform:rotate(-129deg);transform:rotate(-129deg)}.m0HFif{left:-450%;width:1000%}.yiqufc .jWrfPe{border-color:#4285f4}.e3Nvve .jWrfPe{border-color:#ea4335}.kpjGNb .jWrfPe{border-color:#fbbc04}.Ft8sDf .jWrfPe{border-color:#34a853}.jg5aPd .ZvZqlb{border-bottom-color:transparent;border-right-color:transparent}.jg5aPd .tJdqHd{border-bottom-color:transparent;border-left-color:transparent}.jg5aPd .m0HFif{border-bottom-color:transparent}.GuPFE .fY2Z0 .ZvZqlb{-webkit-animation:qli-left-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;-o-animation:qli-left-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;animation:qli-left-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both}.GuPFE .fY2Z0 .tJdqHd{-webkit-animation:qli-right-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;-o-animation:qli-right-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;animation:qli-right-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both}.oMjwOc .fY2Z0 .ZvZqlb{-webkit-animation:qli-left-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;-o-animation:qli-left-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;animation:qli-left-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;border-left-color:#fff;border-top-color:#fff}.oMjwOc .fY2Z0 .tJdqHd{-webkit-animation:qli-right-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;-o-animation:qli-right-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;animation:qli-right-spin 1333ms cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1) infinite both;border-right-color:#fff;border-top-color:#fff}.oMjwOc .fY2Z0 .m0HFif{border-color:#fff;border-bottom-color:transparent}@keyframes qli-left-spin {0%{-webkit-transform:rotate(130deg);-ms-transform:rotate(130deg);-o-transform:rotate(130deg);transform:rotate(130deg)}50%{-webkit-transform:rotate(-5deg);-ms-transform:rotate(-5deg);-o-transform:rotate(-5deg);transform:rotate(-5deg)}100%{-webkit-transform:rotate(130deg);-ms-transform:rotate(130deg);-o-transform:rotate(130deg);transform:rotate(130deg)}}@keyframes qli-right-spin {0%{-webkit-transform:rotate(-130deg);-ms-transform:rotate(-130deg);-o-transform:rotate(-130deg);transform:rotate(-130deg)}50%{-webkit-transform:rotate(5deg);-ms-transform:rotate(5deg);-o-transform:rotate(5deg);transform:rotate(5deg)}100%{-webkit-transform:rotate(-130deg);-ms-transform:rotate(-130deg);-o-transform:rotate(-130deg);transform:rotate(-130deg)}}Đang tải lên... Nay có thêm một số chế độ cài đặtCài đặt nhanh.OSrXXb{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.cHaqb{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}sentinel{}.BBwThe{font-weight:700}sentinel{}.AraNOb{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline}sentinel{}.OhScic{margin:0px}sentinel{}.zsYMMe{padding:0px}sentinel{}.s6JM6d .eYa01b{width:148px}.s6JM6d .KtfA8c{width:204px}.s6JM6d .APo4S{margin-left:10px;margin-right:10px}.s6JM6d .THlyec{margin-left:-10px;margin-right:-10px;min-width:672px}.M8OgIe .hhv4Fb{margin-left:-38px;margin-right:-38px}.M8OgIe .JL6v7b{margin-left:38px;margin-right:38px;padding-left:0;padding-right:0}.M8OgIe .TRty9d{width:316px}.TQc1id .zLsiYe{margin-left:-21px}.TQc1id .zLsiYe{padding-left:0}sentinel{}.zJUuqf{margin-bottom:4px}.AB4Wff{margin-left:16px}.v0rrvd{padding-bottom:16px}.yUTMj{font-family:arial,sans-serif;font-weight:400}.VDgVie{text-align:center}.TUOsUe{text-align:left}.wHYlTd{font-family:arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px}.awHmMb{color:#fff}.EA3l1b{background-color:#323232}sentinel{}.r2fjmd{margin-bottom:0px;margin-top:0px}sentinel{}.pkWBse{box-shadow:0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.2)}.pkWBse{border-radius:8px}sentinel{}.PBn44e{border-radius:8px}sentinel{}.Zt0a5e.LGiluc{border-top-color:#dadce0}.Zt0a5e.LGiluc,.Zt0a5e.EpPYLd[disabled]{color:rgba(0,0,0,0.26)!important}.CjiZvb,.GZnQqe.EpPYLd:active{background-color:rgba(0,0,0,0.1)}sentinel{}.FJCJfd{border:none;box-shadow:0px 1px 3px rgba(60,64,67,0.24)}sentinel{}(function(){google.tick("load","sct");}).call(this); .yg51vc{background:#fff;height:58px;padding:0;position:relative;z-index:126;white-space:nowrap;}.iJddsb{display:inline-block;fill:currentColor}.iJddsb img,.iJddsb svg{display:block;height:100%;width:100%}.pdswFd{float:right;position:relative;right:17px;z-index:3}.pdswFd .hdtb-mitem{display:inline-block}.Lj8KXd{background-color:transparent;top:0;width:100%;white-space:nowrap;height:22px;position:absolute;-webkit-transition:top 220ms ease-in-out;}.p4DDCd{display:none}.kdCulb{height:12px;position:absolute;top:-6px;width:12px}.LIxbuc{bottom:-12px;height:12px;position:absolute;width:12px}.kdCulb polyline,.LIxbuc polyline{fill:#fff;stroke:#dadce0;stroke-width:1px}.p2Tgt{color:#70757a;font-size:12px;font-style:italic;margin:0 4px 4px}.t4wgMc{background:#fff;border-radius:12px;box-shadow:0 3px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2),0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.08);position:absolute;transition:opacity 0.15s,transform 0.15s;width:fit-content;z-index:127}.tYAdEe,.vT5nhd{left:0;right:0}.gTMtLb{z-index:1001;position:absolute;top:-1000px}.WE0UJf{height:43px}.LHJvCe{color:#70757a;display:flex;justify-content:space-between;-webkit-transition:all 220ms ease-in-out;line-height:43px;min-width:652px;position:absolute;top:0}#result-stats{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;font-family:Google Sans,arial,sans-serif;padding-top:0px;padding-bottom:0;padding-right:8px;}@keyframes loading-pulse {from{opacity:0.2}to{opacity:1}}.OvQkSb{border-radius:999rem}sentinel{}@keyframes ghost-card-shimmering {0%{transform:translateX(-100%)}100%{transform:translateX(100%)}}Chế độ tìm kiếmTất cảTin tứcHình ảnhVideoThêmMua sắmSáchChuyến bayTài chínhCông cụMọi ngôn ngữMọi ngôn ngữTìm những trang Tiếng ViệtMọi lúcMọi lúc Giờ qua 24 giờ qua Tuần qua Tháng qua Năm quaPhạm vi tùy chỉnh...Phạm vi ngày tùy chỉnhTừTớiTìmTất cả kết quảTất cả kết quảNguyên vănNhấn Shift+S để chọnĐã sao chép vào bảng nhớ tạmKhoảng 6.660.000 kết quả (0,52 giây) Cài đặt nhanhXem chế độ cài đặt khácHoạt động của bạnNhật ký tìm kiếmĐang lưuXoá 15 phút vừa quaTìm hiểu thêm về dữ liệu của bạn trong Tìm kiếmSử dụng Tìm kiếmTìm kiếm an toànQuản lý chế độ cài đặt Tìm kiếm an toànẨn các kết quả tục tĩuNgôn ngữ (Languages)Tiếng ViệtT.kiếm nâng caoGiao diệnGiao diện sángGiao diện tốiTheo giá trị mặc định của thiết bịHỗ trợTrợ giúp tìm kiếm .d4rhi .LC20lb{margin-bottom:0px}.GLI8Bc{display:grid;justify-content:space-between;align-items:start;position:relative;width:100%}.UK95Uc{contain:layout paint;overflow:hidden;}.UK95Uc{contain:layout paint;overflow:hidden}.VGXe8{min-width:0}[data-snc='ih6Jnb_Tnuevd'] {grid-template-areas:'x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb Vjbam''. . . . . . . . . . . Vjbam''nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc Vjbam''. . . . . . . . . . . Vjbam';grid-template-columns: repeat(12, minmax(auto, 54px));}a:hover h3.LC20lb{text-decoration:underline}.M8OgIe .dG2XIf .fm06If .LC20lb,.n6SJS h3.LC20lb{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;width:100%}.LC20lb{display:inline-block;line-height:1.3;margin-bottom:3px;}.DKV0Md{padding-top:4px;padding-top:5px;}.DKV0Md{margin-top:18px;}.xvfwl{margin-top:4px}.VjDLd .TieM1d .tjvcx,.IVvPP .tjvcx,.kno-kp .tjvcx,.VjDLd .kp-wholepage-osrp .tjvcx,#rhs .ss6qqb .tjvcx,#rhs .trNcde .tjvcx{display:inline-block;height:19px;overflow-y:hidden}.TbwUpd.ojE3Fb{display:flex;padding:0;align-items:center;padding-bottom:0}.GvPZzd{font-size:12px;line-height:18px;}.VuuXrf{color:#202124;font-size:14px;max-width:200px;display:block;line-height:20px;white-space:nowrap;}.H9lube{background-color:#f1f3f4;border:1px solid #ecedef;border-radius:50%;display:inline-flex;justify-content:center;align-items:center;height:26px;width:26px;margin-right:12px;}.eqA2re.NjwKYd{margin-right:0}.Vwoesf:not(.oRVWZ){display:inline-block}.Vwoesf{vertical-align:middle}.XNo5Ab.XNo5Ab{display:block;}.B6fmyf{position:absolute;top:0;height:0;visibility:hidden;white-space:nowrap}.B6fmyf.Mg1HEd{height:auto}.eFM0qc{display:inline-flex;padding-bottom:2px;padding-top:1px;padding-left:2px;visibility:visible;align-items:center}.eFM0qc.BCF2pd{align-items:center;display:flex;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;}.csDOgf{display:inline;visibility:visible}.csDOgf.I5pXif{position:absolute}.csDOgf.BCF2pd.ezY6nb,.csDOgf.L48a4c{height:18px}.csDOgf{margin-left:8px;position:relative}.csDOgf.Pyz0Gd{margin-top:2px}.csDOgf.L48a4c{margin-top:16px}.xTFaxe{color:#4d5156;top:2px}.D6lY4c{height:22px;width:22px;position:absolute;border-radius:11px;}.iTPLzd{cursor:pointer;top:0;left:0;width:28px;z-index:1;line-height:16px;}.MBeuO{font-family:arial,sans-serif;font-size:20px;font-weight:400}.MBeuO{line-height:24px}sentinel{}.IjabWd{margin-left:2px}sentinel{}.lUn2nc{padding-right:12px}sentinel{}.LicuJb{flex:none}.uhHOwf{position:relative}.uhHOwf::after{background-color:rgba(0,0,0,0.03);bottom:0;content:"";display:block;left:0;pointer-events:none;position:absolute;right:0;top:0}.uhHOwf img{display:block}.BYbUcd{overflow:hidden;}.BYbUcd img{height:100%;width:100%}.yXK7lf em{color:#5f6368}.yXK7lf a:visited em,.yXK7lf a em{color:inherit}.MUxGbd{padding-top:0px;margin-bottom:0px}.lyLwlc{color:#202124}.yDYNvb.lyLwlc{color:#4d5156}.yDYNvb.lyLwlc b{color:#5f6368}.FxLDp{box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;list-style-type:none;margin:0;padding:18px 0 0 16px;width:100%;padding-left:18px}.MYVUIe{margin-bottom:18px;display:flex}.MYVUIe:last-child{margin-bottom:0}.XN9cAe{flex:1;box-sizing:border-box}.kvH3mc{position:relative}.Z26q7c{display:block;flex:0 0 auto}.Sth6v{margin-left:auto}.byrV5b{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.sBJG1d{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.kDmHO{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.lR4vec{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.xTEyc{-webkit-box-align:start;-webkit-align-items:start;align-items:start;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.OjFzvd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-box-pack:start;-webkit-justify-content:start;justify-content:start}.YIPhrb{-webkit-box-align:start;-webkit-align-items:start;align-items:start;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.BToiNc{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:start;-webkit-justify-content:start;justify-content:start}.E4bmEc .Va021{-webkit-box-flex:1;-webkit-flex:1 1 100%;flex:1 1 100%}.E4bmEc .Y76LGf{-webkit-box-flex:1;-webkit-flex:1 1 calc(50% - 4px);flex:1 1 calc(50% - 4px)}sentinel{}.ob9lvb{color:#4d5156}.dyjrff{color:#4d5156}.lEBKkf{display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden}Kết quả tìm kiếmXe Thịnh Phát - Bến Trethinhphatbentre.comhttp://thinhphatbentre.comthinhphatbentre.comhttp://thinhphatbentre.comVăn Phòng Tại Bến Tre: Địa chỉ: 82A khu phố 2, đại lộ Đồng Khởi, Quốc lộ 60, thành phố Bến Tre Điện thoại đặt vé: (0275) 3561.561 – (0275) 3829.317 – (0275) ...Liên hệ - Xe Thịnh Phát - Bến Trehttp://thinhphatbentre.com › ...http://thinhphatbentre.com › ...Liên hệ · 1/ Địa chỉ :25A Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh : mua vé và gởi hàng về Bến Tre; Tiền Giang · 2/ Địa chỉ: 211 Hùng Vương F9, Q5 ( ...(function(){var uer=false;var eid='z9PoV';(function(){var a=uer,b=Date.now(),c=google.c.sxs?"load2":"load";if(google.timers&&google.timers[c].t){var d=0;if(eid){var e=document.getElementById(eid);e&&(d=Math.floor(e.getBoundingClientRect().top+window.pageYOffset))}google.c.frt&&google.tick(c,"frt",b);google.c.frvt&&google.tick(c,"frvt",b);google.tick(c,"frts",b);d&&google.c.e(c,"frtp",String(d));google.c.whu&&!google.c.wh&&(google.c.wh=Math.floor(window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight));var f=google.c.wh,g;g=google.c.wh0&&!f?!1:d>=f;for(var h=document.getElementsByTagName("img"),k=0,l=void 0;l=h[k++];)google.c.setup(l,!0,d);google.c.bofr=!1;g&&google.c.ubr(!1,b,d,!a)};}).call(this);})();(function(){var uer=false;var eid='fld_1';(function(){var a=uer,b=Date.now(),c=google.c.sxs?"load2":"load";if(google.timers&&google.timers[c].t){var d=0;if(eid){var e=document.getElementById(eid);e&&(d=Math.floor(e.getBoundingClientRect().top+window.pageYOffset))}google.c.whu&&!google.c.wh&&(google.c.wh=Math.floor(window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight));var f=google.c.wh,g;g=google.c.wh0&&!f?!1:d>=f;for(var h=document.getElementsByTagName("img"),k=0,l=void 0;l=h[k++];)google.c.setup(l,!1,d);g&&google.c.ubr(!1,b,d,!a)};}).call(this);})();window._setImagesSrc=function(e,f){function g(b){b.onerror=function(){b.style.display="none"};b.setAttribute("data-deferred","2");b.src=f}for(var c=0;c.x3wWge,.eEPege>.ONJhl{-webkit-box-flex:1;box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.J9Nfi{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;max-height:100%}.g3VIld{-webkit-box-align:stretch;box-align:stretch;-webkit-align-items:stretch;align-items:stretch;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;box-orient:vertical;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;transition:-webkit-transform .225s cubic-bezier(0,0,0.2,1);-webkit-transition:-webkit-transform .225s cubic-bezier(0,0,0.2,1);-webkit-transition:transform .225s cubic-bezier(0,0,0.2,1);transition:transform .225s cubic-bezier(0,0,0.2,1);-webkit-transition:transform .225s cubic-bezier(0,0,0.2,1),-webkit-transform .225s cubic-bezier(0,0,0.2,1);transition:transform .225s cubic-bezier(0,0,0.2,1),-webkit-transform .225s cubic-bezier(0,0,0.2,1);position:relative;background-color:#fff;-webkit-border-radius:2px;border-radius:2px;-webkit-box-shadow:0 12px 15px 0 rgba(0,0,0,.24);box-shadow:0 12px 15px 0 rgba(0,0,0,.24);max-width:24em;outline:1px solid transparent;overflow:hidden}.vcug3d .g3VIld{padding:0}.g3VIld.kdCdqc{transition:-webkit-transform .15s cubic-bezier(0.4,0,1,1);-webkit-transition:-webkit-transform .15s cubic-bezier(0.4,0,1,1);-webkit-transition:transform .15s cubic-bezier(0.4,0,1,1);transition:transform .15s cubic-bezier(0.4,0,1,1);-webkit-transition:transform .15s cubic-bezier(0.4,0,1,1),-webkit-transform .15s cubic-bezier(0.4,0,1,1);transition:transform .15s cubic-bezier(0.4,0,1,1),-webkit-transform .15s cubic-bezier(0.4,0,1,1)}.Up8vH.CAwICe{-webkit-transform:scale(0.8);-webkit-transform:scale(0.8);transform:scale(0.8)}.Up8vH.kdCdqc{-webkit-transform:scale(0.9);-webkit-transform:scale(0.9);transform:scale(0.9)}.E4P6x.CAwICe,.E4P6x.kdCdqc{-webkit-transform:translateY(50%);-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.vDc8Ic.CAwICe{-webkit-transform:scale(0.8) translateY(100%);-webkit-transform:scale(0.8) translateY(100%);transform:scale(0.8) translateY(100%)}.XIJ9Ac>.x3wWge,.XIJ9Ac>.ONJhl,.HhoEBe>.x3wWge{-webkit-box-flex:1;box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.HhoEBe>.ONJhl{-webkit-box-flex:2;box-flex:2;-webkit-flex-grow:2;flex-grow:2}.Nevtdc>.x3wWge{-webkit-box-flex:0;box-flex:0;-webkit-flex-grow:0;flex-grow:0}.Nevtdc>.ONJhl,.t8Vtv>.x3wWge{-webkit-box-flex:1;box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.t8Vtv>.g3VIld{-webkit-box-flex:2;box-flex:2;-webkit-flex-grow:2;flex-grow:2}.t8Vtv>.ONJhl{-webkit-box-flex:1;box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.vcug3d{-webkit-box-align:stretch;box-align:stretch;-webkit-align-items:stretch;align-items:stretch;padding:0}.vcug3d>.g3VIld{-webkit-box-flex:2;box-flex:2;-webkit-flex-grow:2;flex-grow:2;-webkit-border-radius:0;border-radius:0;left:0;right:0;max-width:100%}.vcug3d>.ONJhl,.vcug3d>.x3wWge{-webkit-box-flex:0;box-flex:0;-webkit-flex-grow:0;flex-grow:0;height:0}.tOrNgd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;font:500 20px Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;padding:24px 24px 20px 24px}.vcug3d .tOrNgd{display:none}.TNczib{box-pack:justify;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;-webkit-box-shadow:0 3px 4px 0 rgba(0,0,0,.24);box-shadow:0 3px 4px 0 rgba(0,0,0,.24);background-color:#455a64;color:white;display:none;font:500 20px Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif}.vcug3d .TNczib{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex}.PNenzf{-webkit-box-flex:1;box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;overflow:hidden;word-wrap:break-word}.TNczib .PNenzf{margin:16px 0}.VY7JQd{height:0}.TNczib .VY7JQd,.tOrNgd .bZWIgd{display:none}.R6Lfte .Wtw8H{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;display:block;margin:-12px -6px 0 0}.PbnGhe{-webkit-box-flex:2;box-flex:2;-webkit-flex-grow:2;flex-grow:2;-webkit-flex-shrink:2;flex-shrink:2;display:block;font:400 14px/20px Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;padding:0 24px;overflow-y:auto}.Whe8ub .PbnGhe{padding-top:24px}.hFEqNb .PbnGhe{padding-bottom:24px}.vcug3d .PbnGhe{padding:16px}.XfpsVe{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;box-pack:end;-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;padding:24px 24px 16px 24px}.vcug3d .XfpsVe{display:none}.OllbWe{box-pack:end;-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;display:none}.vcug3d .OllbWe{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-align:start;box-align:start;-webkit-align-items:flex-start;align-items:flex-start;margin:0 16px}.kHssdc.O0WRkf.C0oVfc,.XfpsVe .O0WRkf.C0oVfc{min-width:64px}.kHssdc+.kHssdc{margin-left:8px}.TNczib .kHssdc{color:#fff;margin-top:10px}.TNczib .Wtw8H{margin:4px 24px 4px 0}.TNczib .kHssdc.isFocused,.TNczib .Wtw8H.isFocused{background-color:rgba(204,204,204,.25)}.TNczib .kHssdc>.Vwe4Vb,.TNczib .Wtw8H>.VTBa7b{background-image:radial-gradient(circle farthest-side,rgba(255,255,255,.3),rgba(255,255,255,.3) 80%,rgba(255,255,255,0) 100%)}.TNczib .kHssdc.isDisabled,.TNczib .Wtw8H.isDisabled{color:rgba(255,255,255,.5);fill:rgba(255,255,255,.5)}.fb0g6{position:relative}.rFrNMe{-webkit-user-select:none;-webkit-user-select:none;-webkit-tap-highlight-color:transparent;display:inline-block;outline:none;padding-bottom:8px;width:200px}.aCsJod{height:40px;position:relative;vertical-align:top}.aXBtI{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;top:14px}.Xb9hP{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;-webkit-box-flex:1;box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;-webkit-flex-shrink:1;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;min-width:0%;position:relative}.A37UZe{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;height:24px;line-height:24px;position:relative}.qgcB3c:not(:empty){padding-right:12px}.sxyYjd:not(:empty){padding-left:12px}.whsOnd{-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;-webkit-box-flex:1;box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;-webkit-flex-shrink:1;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;background-color:transparent;border:none;display:block;font:400 16px Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;height:24px;line-height:24px;margin:0;min-width:0%;outline:none;padding:0;z-index:0}.rFrNMe.modeDark .whsOnd{color:#fff}.whsOnd:invalid,.whsOnd:-moz-submit-invalid,.whsOnd:-moz-ui-invalid{-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}.I0VJ4d>.whsOnd::-ms-clear,.I0VJ4d>.whsOnd::-ms-reveal{display:none}.i9lrp{background-color:rgba(0,0,0,.12);bottom:-2px;height:1px;left:0;margin:0;padding:0;position:absolute;width:100%}.i9lrp:before{content:"";position:absolute;top:0;bottom:-2px;left:0;right:0;border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0);pointer-events:none}.rFrNMe.modeDark .i9lrp{background-color:rgba(255,255,255,.7)}.OabDMe{-webkit-transform:scaleX(0);-webkit-transform:scaleX(0);transform:scaleX(0);background-color:#4285f4;bottom:-2px;height:2px;left:0;margin:0;padding:0;position:absolute;width:100%}.rFrNMe.modeDark .OabDMe{background-color:#a1c2fa}.rFrNMe.k0tWj .i9lrp,.rFrNMe.k0tWj .OabDMe{background-color:#d50000;height:2px}.rFrNMe.k0tWj.modeDark .i9lrp,.rFrNMe.k0tWj.modeDark .OabDMe{background-color:#e06055}.whsOnd[disabled]{color:rgba(0,0,0,.38)}.rFrNMe.modeDark .whsOnd[disabled]{color:rgba(255,255,255,.5)}.whsOnd[disabled]~.i9lrp{background:none;border-bottom:1px dotted rgba(0,0,0,.38)}.OabDMe.animationInitialized{-webkit-animation:quantumWizPaperInputRemoveUnderline .3s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);-webkit-animation:quantumWizPaperInputRemoveUnderline .3s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);animation:quantumWizPaperInputRemoveUnderline .3s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1)}.rFrNMe.isFocused .OabDMe{-webkit-animation:quantumWizPaperInputAddUnderline .3s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);-webkit-animation:quantumWizPaperInputAddUnderline .3s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);animation:quantumWizPaperInputAddUnderline .3s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);-webkit-transform:scaleX(1);-webkit-transform:scaleX(1);transform:scaleX(1)}.rFrNMe.sdJrJc>.aCsJod{padding-top:24px}.AxOyFc{-webkit-transform-origin:bottom left;-webkit-transform-origin:bottom left;transform-origin:bottom left;-webkit-transition:all .3s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);-webkit-transition:all .3s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);transition:all .3s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);-webkit-transition-property:color,bottom,-webkit-transform;-webkit-transition-property:color,bottom,-webkit-transform;transition-property:color,bottom,-webkit-transform;-webkit-transition-property:color,bottom,transform;transition-property:color,bottom,transform;-webkit-transition-property:color,bottom,transform,-webkit-transform;transition-property:color,bottom,transform,-webkit-transform;color:rgba(0,0,0,.38);font:400 16px Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px;pointer-events:none;position:absolute;bottom:3px;left:0;width:100%}.whsOnd:not([disabled]):focus~.AxOyFc,.whsOnd[badinput=true]~.AxOyFc,.rFrNMe.hasValue .AxOyFc,.rFrNMe.dLgj8b .AxOyFc{-webkit-transform:scale(0.75) translateY(-39px);-webkit-transform:scale(0.75) translateY(-39px);transform:scale(0.75) translateY(-39px)}.whsOnd:not([disabled]):focus~.AxOyFc{color:#3367d6}.rFrNMe.modeDark .whsOnd:not([disabled]):focus~.AxOyFc{color:#a1c2fa}.rFrNMe.k0tWj .whsOnd:not([disabled]):focus~.AxOyFc{color:#d50000}.ndJi5d{color:rgba(0,0,0,.38);font:400 16px Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;max-width:100%;overflow:hidden;pointer-events:none;position:absolute;text-overflow:ellipsis;top:2px;left:0;white-space:nowrap}.rFrNMe.hasValue .ndJi5d{display:none}.K0Y8Se{-webkit-tap-highlight-color:transparent;font:400 12px Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;height:16px;margin-left:auto;padding-left:16px;padding-top:8px;pointer-events:none;opacity:.3;white-space:nowrap}.rFrNMe.modeDark .AxOyFc,.rFrNMe.modeDark .K0Y8Se,.rFrNMe.modeDark .ndJi5d{color:rgba(255,255,255,.7)}.rFrNMe.Tyc9J{padding-bottom:4px}.dEOOab,.ovnfwe:not(:empty){-webkit-tap-highlight-color:transparent;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex:1 1 auto;-webkit-box-flex:1 1 auto;-webkit-flex:1 1 auto;flex:1 1 auto;font:400 12px Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;min-height:16px;padding-top:8px}.LXRPh{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex}.ovnfwe{pointer-events:none}.dEOOab{color:#d50000}.rFrNMe.modeDark .dEOOab,.rFrNMe.modeDark.k0tWj .whsOnd:not([disabled]):focus~.AxOyFc{color:#e06055}.ovnfwe{opacity:.3}.rFrNMe.modeDark .ovnfwe{color:rgba(255,255,255,.7);opacity:1}.rFrNMe.k0tWj .ovnfwe,.rFrNMe:not(.k0tWj) .ovnfwe:not(:empty)+.dEOOab{display:none}@-webkit-keyframes quantumWizPaperInputRemoveUnderline{0%{-webkit-transform:scaleX(1);-webkit-transform:scaleX(1);transform:scaleX(1);opacity:1}to{-webkit-transform:scaleX(1);-webkit-transform:scaleX(1);transform:scaleX(1);opacity:0}}@keyframes quantumWizPaperInputRemoveUnderline{0%{-webkit-transform:scaleX(1);-webkit-transform:scaleX(1);transform:scaleX(1);opacity:1}to{-webkit-transform:scaleX(1);-webkit-transform:scaleX(1);transform:scaleX(1);opacity:0}}@-webkit-keyframes quantumWizPaperInputAddUnderline{0%{-webkit-transform:scaleX(0);-webkit-transform:scaleX(0);transform:scaleX(0)}to{-webkit-transform:scaleX(1);-webkit-transform:scaleX(1);transform:scaleX(1)}}@keyframes quantumWizPaperInputAddUnderline{0%{-webkit-transform:scaleX(0);-webkit-transform:scaleX(0);transform:scaleX(0)}to{-webkit-transform:scaleX(1);-webkit-transform:scaleX(1);transform:scaleX(1)}}.ZwRhJd{font-family:arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:18px}.NNMgCf{font-family:arial,sans-serif;font-size:16px;line-height:24px}.Pqkn2e{font-family:arial,sans-serif;font-size:16px;line-height:22px}.SGNhVe{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:48px;letter-spacing:0;line-height:56px}.EX5Zne{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:36px;line-height:40px}.JgzqYd{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:28px;line-height:36px}.aTI8gc{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:28px;font-weight:500;line-height:36px}.pb3iw{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:18px;font-weight:400;line-height:24px}.ILxcde{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;line-height:24px}.sjVJQd{font-family:Google Sans,arial,sans-serif-medium,sans-serif;font-size:14px;font-weight:400;line-height:20px}.k1U36b{font-size:12px}.tNxQIb{font-family:arial,sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;line-height:24px}.MBeuO{font-family:arial,sans-serif;font-size:20px;font-weight:400}.MBeuO{line-height:24px}.tNxQIb{font-family:arial,sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;line-height:24px}.ZwRhJd{font-family:arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:18px}.NNMgCf{font-family:arial,sans-serif;font-size:16px;line-height:24px}.Pqkn2e{font-family:arial,sans-serif;font-size:16px;line-height:22px}.wHYlTd{font-family:arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px}.ApHyTb{font-family:arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:16px}.sjVJQd{font-family:Google Sans,arial,sans-serif-medium,sans-serif;font-size:14px;font-weight:400;line-height:20px}.k1U36b{font-size:12px}.SGNhVe{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:48px;letter-spacing:0;line-height:56px}.EX5Zne{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:36px;line-height:40px}.JgzqYd{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:28px;line-height:36px}.aTI8gc{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:28px;font-weight:500;line-height:36px}.IFnjPb{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:22px;font-weight:400;line-height:28px}.pb3iw{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:18px;font-weight:400;line-height:24px}.ILxcde{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;line-height:24px}.MBeuO{font-family:arial,sans-serif;font-size:20px;font-weight:400}.MBeuO{line-height:24px}.tNxQIb{font-family:arial,sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;line-height:24px}.ZwRhJd{font-family:arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:18px}.NNMgCf{font-family:arial,sans-serif;font-size:16px;line-height:24px}.Pqkn2e{font-family:arial,sans-serif;font-size:16px;line-height:22px}.wHYlTd{font-family:arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px}.ApHyTb{font-family:arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:16px}.sjVJQd{font-family:Google Sans,arial,sans-serif-medium,sans-serif;font-size:14px;font-weight:400;line-height:20px}.k1U36b{font-size:12px}.SGNhVe{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:48px;letter-spacing:0;line-height:56px}.EX5Zne{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:36px;line-height:40px}.JgzqYd{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:28px;line-height:36px}.aTI8gc{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:28px;font-weight:500;line-height:36px}.IFnjPb{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:22px;font-weight:400;line-height:28px}.pb3iw{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:18px;font-weight:400;line-height:24px}.ILxcde{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;line-height:24px}.CqmPRe:active .aVlTpc span{-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier(.2,.2,0,1);animation-timing-function:cubic-bezier(.2,.2,0,1);-webkit-animation-duration:.5s;animation-duration:.5s}@-webkit-keyframes shape-tween-right{50%{-webkit-transform:scaleY(.9) translateX(8%);transform:scaleY(.9) translateX(8%)}100%{-webkit-transform:none;transform:none}}@keyframes shape-tween-right{50%{-webkit-transform:scaleY(.9) translateX(8%);transform:scaleY(.9) translateX(8%)}100%{-webkit-transform:none;transform:none}}@-webkit-keyframes shape-tween-left{50%{-webkit-transform:scaleY(.9) translateX(-8%);transform:scaleY(.9) translateX(-8%)}100%{-webkit-transform:none;transform:none}}@keyframes shape-tween-left{50%{-webkit-transform:scaleY(.9) translateX(-8%);transform:scaleY(.9) translateX(-8%)}100%{-webkit-transform:none;transform:none}}.CqmPRe:active .KArJuc span{-webkit-animation-name:shape-tween-right;animation-name:shape-tween-right}.CqmPRe:active .YbCrzd span{-webkit-animation-name:shape-tween-left;animation-name:shape-tween-left}@-webkit-keyframes shape-tween-up{50%{-webkit-transform:scaleX(.9) translateY(-8%);transform:scaleX(.9) translateY(-8%)}100%{-webkit-transform:none;transform:none}}@keyframes shape-tween-up{50%{-webkit-transform:scaleX(.9) translateY(-8%);transform:scaleX(.9) translateY(-8%)}100%{-webkit-transform:none;transform:none}}.CqmPRe:active .oXqZxc span{-webkit-animation-name:shape-tween-up;animation-name:shape-tween-up}@-webkit-keyframes shape-tween-down{50%{-webkit-transform:scaleX(.9) translateY(8%);transform:scaleX(.9) translateY(8%)}100%{-webkit-transform:none;transform:none}}@keyframes shape-tween-down{50%{-webkit-transform:scaleX(.9) translateY(8%);transform:scaleX(.9) translateY(8%)}100%{-webkit-transform:none;transform:none}}.CqmPRe:active .TD5FQe span{-webkit-animation-name:shape-tween-down;animation-name:shape-tween-down}.Ew9oWb{display:block;position:relative}.FAZ4xe{display:block;overflow-x:auto;scrollbar-width:none;-ms-overflow-style:none;position:relative;white-space:nowrap}.FAZ4xe::-webkit-scrollbar{display:none}.sjmfFd{overflow:hidden}.fVVMnd{height:100%}.v3CIrf{min-width:26px;padding:0;margin:0}.sal6Qd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;-webkit-box-align:stretch;-webkit-align-items:stretch;align-items:stretch}.PKhmud{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0}.quantumIconsIcon{font-family:"Material Icons Extended";font-weight:normal;font-style:normal;font-size:24px;line-height:1;letter-spacing:normal;text-rendering:optimizeLegibility;text-transform:none;display:inline-block;word-wrap:normal;direction:ltr;font-feature-settings:"liga" 1;-webkit-font-smoothing:antialiased}html[dir="rtl"] .quantumIconsRtlIcon{-webkit-transform:scaleX(-1);-webkit-transform:scaleX(-1);transform:scaleX(-1);filter:FlipH}.JRtysb{-webkit-user-select:none;-webkit-transition:background .3s;transition:background .3s;border:0;-webkit-border-radius:50%;border-radius:50%;color:#444;cursor:pointer;display:inline-block;fill:#444;-webkit-flex-shrink:0;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:48px;outline:none;overflow:hidden;position:relative;text-align:center;-webkit-tap-highlight-color:transparent;width:48px;z-index:0}.JRtysb.isFocused,.JRtysb.isActive,.JRtysb.isDeactivating{-webkit-transform:translateZ(0);-webkit-mask-image:-webkit-radial-gradient(circle,white 100%,black 100%)}.JRtysb.isDisabled{cursor:default}.ZDSs1{color:rgba(255,255,255,.75);fill:rgba(255,255,255,.75)}.WzwrXb.isFocused{background-color:rgba(153,153,153,.4)}.ZDSs1.isFocused{background-color:rgba(204,204,204,.25)}.NWlf3e{-webkit-transform:translate(-50%,-50%) scale(0);transform:translate(-50%,-50%) scale(0);-webkit-transition:opacity .2s ease;transition:opacity .2s ease;-webkit-background-size:cover;background-size:cover;left:0;opacity:0;pointer-events:none;position:absolute;top:0;visibility:hidden}.JRtysb.isOpen>.NWlf3e{transition:-webkit-transform 0.3s cubic-bezier(0,0,0.2,1);-webkit-transition:-webkit-transform 0.3s cubic-bezier(0,0,0.2,1);-webkit-transition:transform 0.3s cubic-bezier(0,0,0.2,1);transition:transform 0.3s cubic-bezier(0,0,0.2,1);-webkit-transition:transform 0.3s cubic-bezier(0,0,0.2,1),-webkit-transform 0.3s cubic-bezier(0,0,0.2,1);transition:transform 0.3s cubic-bezier(0,0,0.2,1),-webkit-transform 0.3s cubic-bezier(0,0,0.2,1);-webkit-transform:translate(-50%,-50%) scale(2.2);transform:translate(-50%,-50%) scale(2.2);opacity:1;visibility:visible}.JRtysb.isDeactivating>.NWlf3e{-webkit-transform:translate(-50%,-50%) scale(2.2);transform:translate(-50%,-50%) scale(2.2);visibility:visible}.WzwrXb.isOpen>.NWlf3e{background-image:radial-gradient(circle farthest-side,rgba(153,153,153,.4),rgba(153,153,153,.4) 80%,rgba(153,153,153,0) 100%)}.ZDSs1.isOpen>.NWlf3e{background-image:radial-gradient(circle farthest-side,rgba(204,204,204,.25),rgba(204,204,204,.25) 80%,rgba(204,204,204,0) 100%)}.WzwrXb.isDisabled{color:rgba(68,68,68,0.502);fill:rgba(68,68,68,0.502)}.ZDSs1.isDisabled{color:rgba(255,255,255,0.502);fill:rgba(255,255,255,0.502)}.MhXXcc{line-height:44px;position:relative}.Lw7GHd{margin:8px;display:inline-block}.JPdR6b{-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0);-webkit-transition:max-width 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1),max-height 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1),opacity 0.1s linear;transition:max-width 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1),max-height 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1),opacity 0.1s linear;background:#fff;border:0;-webkit-border-radius:2px;border-radius:2px;-webkit-box-shadow:0px 8px 10px 1px rgba(0,0,0,.14),0px 3px 14px 2px rgba(0,0,0,.12),0px 5px 5px -3px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:0px 8px 10px 1px rgba(0,0,0,.14),0px 3px 14px 2px rgba(0,0,0,.12),0px 5px 5px -3px rgba(0,0,0,.2);-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;max-height:100%;max-width:100%;opacity:1;outline:1px solid transparent;z-index:2000}.XvhY1d{overflow-x:hidden;overflow-y:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch}.JAPqpe{float:left;padding:16px 0}.JPdR6b.isAttached{-webkit-transition:left 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1),max-width 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1),max-height 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1),opacity 0.05s linear,top 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1);transition:left 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1),max-width 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1),max-height 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1),opacity 0.05s linear,top 0.2s cubic-bezier(0,0,0.2,1)}.JPdR6b.isCollapsed{max-height:56px;opacity:0}.JPdR6b.CAwICe{overflow:hidden}.JPdR6b.isRepositioning{-webkit-transition:none;transition:none}.z80M1{color:#222;cursor:pointer;display:block;outline:none;overflow:hidden;padding:0 24px;position:relative}.uyYuVb{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:14px;font-weight:400;line-height:40px;height:40px;position:relative;white-space:nowrap}.jO7h3c{-webkit-box-flex:1;box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;min-width:0}.JPdR6b.hasIcons .z80M1{padding-left:64px}.JPdR6b.CblTmf .z80M1{padding-right:48px}.PCdOIb{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;background-repeat:no-repeat;height:40px;left:24px;opacity:0.54;position:absolute}.z80M1.isDisabled .PCdOIb{opacity:0.26}.z80M1.isHighlighted{outline:1px solid transparent;background-color:#eee}.z80M1.isDisabled{color:#b8b8b8;cursor:default}.z80M1.isChecked::before{-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg);-webkit-transform-origin:left;transform-origin:left;content:"000a0";display:block;border-right:2px solid #222;border-bottom:2px solid #222;height:16px;left:24px;opacity:0.54;position:absolute;top:13%;width:7px;z-index:0}.JPdR6b.CblTmf .z80M1.isChecked::before{left:auto;right:16px}.z80M1.isDisabled::before{border-color:#b8b8b8;opacity:1}.aBBjbd{pointer-events:none;position:absolute}.z80M1.isActive>.aBBjbd{-webkit-animation:quantumWizBoxInkSpread 0.3s ease-out;animation:quantumWizBoxInkSpread 0.3s ease-out;-webkit-animation-fill-mode:forwards;animation-fill-mode:forwards;background-image:-webkit-radial-gradient(circle farthest-side,#bdbdbd,#bdbdbd 80%,rgba(189,189,189,0) 100%);background-image:-webkit-radial-gradient(circle farthest-side,#bdbdbd,#bdbdbd 80%,rgba(189,189,189,0) 100%);background-image:radial-gradient(circle farthest-side,#bdbdbd,#bdbdbd 80%,rgba(189,189,189,0) 100%);-webkit-background-size:cover;background-size:cover;opacity:1;top:0;left:0}.J0XlZe{color:inherit;line-height:40px;padding:0 6px 0 1em}.a9caSc{color:inherit;direction:ltr;padding:0 6px 0 1em}.kCtYwe{border-top:1px solid rgba(0,0,0,.12);margin:7px 0}.B2l7lc{border-left:1px solid rgba(0,0,0,.12);display:inline-block;height:48px}@media screen and (max-width:840px){.JAPqpe{padding:8px 0}.z80M1{padding:0 16px}.JPdR6b.hasIcons .z80M1{padding-left:48px}.PCdOIb{left:12px}}.EmVfjc{display:inline-block;position:relative;width:28px;height:28px}.Cg7hO{position:absolute;width:0;height:0;overflow:hidden}.xu46lf{width:100%;height:100%}.EmVfjc.isActive .xu46lf{-webkit-animation:spinner-container-rotate 1568ms linear infinite;-webkit-animation:spinner-container-rotate 1568ms linear infinite;animation:spinner-container-rotate 1568ms linear infinite}.ir3uv{position:absolute;width:100%;height:100%;opacity:0}.uWlRce{border-color:#4285f4}.GFoASc{border-color:#db4437}.WpeOqd{border-color:#f4b400}.rHV3jf{border-color:#0f9d58}.EmVfjc.isActive .ir3uv.uWlRce{-webkit-animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-blue-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;-webkit-animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-blue-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-blue-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both}.EmVfjc.isActive .ir3uv.GFoASc{-webkit-animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-red-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;-webkit-animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-red-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-red-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both}.EmVfjc.isActive .ir3uv.WpeOqd{-webkit-animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-yellow-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;-webkit-animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-yellow-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-yellow-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both}.EmVfjc.isActive .ir3uv.rHV3jf{-webkit-animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-green-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;-webkit-animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-green-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;animation:spinner-fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both,spinner-green-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both}.HBnAAc{position:absolute;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;top:0;left:45%;width:10%;height:100%;overflow:hidden;border-color:inherit}.HBnAAc .X6jHbb{width:1000%;left:-450%}.xq3j6{display:inline-block;position:relative;width:50%;height:100%;overflow:hidden;border-color:inherit}.xq3j6 .X6jHbb{width:200%}.X6jHbb{position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;height:100%;border-width:3px;border-style:solid;border-color:inherit;border-bottom-color:transparent;-webkit-border-radius:50%;border-radius:50%;-webkit-animation:none;-webkit-animation:none;animation:none}.xq3j6.ERcjC .X6jHbb{border-right-color:transparent;-webkit-transform:rotate(129deg);-webkit-transform:rotate(129deg);transform:rotate(129deg)}.xq3j6.dj3yTd .X6jHbb{left:-100%;border-left-color:transparent;-webkit-transform:rotate(-129deg);-webkit-transform:rotate(-129deg);transform:rotate(-129deg)}.EmVfjc.isActive .xq3j6.ERcjC .X6jHbb{-webkit-animation:spinner-left-spin 1333ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;-webkit-animation:spinner-left-spin 1333ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;animation:spinner-left-spin 1333ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both}.EmVfjc.isActive .xq3j6.dj3yTd .X6jHbb{-webkit-animation:spinner-right-spin 1333ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;-webkit-animation:spinner-right-spin 1333ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both;animation:spinner-right-spin 1333ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite both}.EmVfjc.sf4e6b .xu46lf{-webkit-animation:spinner-container-rotate 1568ms linear infinite,spinner-fade-out 400ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);-webkit-animation:spinner-container-rotate 1568ms linear infinite,spinner-fade-out 400ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);animation:spinner-container-rotate 1568ms linear infinite,spinner-fade-out 400ms cubic-bezier(0.4,0,0.2,1)}@-webkit-keyframes spinner-container-rotate{to{-webkit-transform:rotate(360deg);-webkit-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}@keyframes spinner-container-rotate{to{-webkit-transform:rotate(360deg);-webkit-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}@-webkit-keyframes spinner-fill-unfill-rotate{12.5%{-webkit-transform:rotate(135deg);-webkit-transform:rotate(135deg);transform:rotate(135deg)}25%{-webkit-transform:rotate(270deg);-webkit-transform:rotate(270deg);transform:rotate(270deg)}37.5%{-webkit-transform:rotate(405deg);-webkit-transform:rotate(405deg);transform:rotate(405deg)}50%{-webkit-transform:rotate(540deg);-webkit-transform:rotate(540deg);transform:rotate(540deg)}62.5%{-webkit-transform:rotate(675deg);-webkit-transform:rotate(675deg);transform:rotate(675deg)}75%{-webkit-transform:rotate(810deg);-webkit-transform:rotate(810deg);transform:rotate(810deg)}87.5%{-webkit-transform:rotate(945deg);-webkit-transform:rotate(945deg);transform:rotate(945deg)}to{-webkit-transform:rotate(1080deg);-webkit-transform:rotate(1080deg);transform:rotate(1080deg)}}@keyframes spinner-fill-unfill-rotate{12.5%{-webkit-transform:rotate(135deg);-webkit-transform:rotate(135deg);transform:rotate(135deg)}25%{-webkit-transform:rotate(270deg);-webkit-transform:rotate(270deg);transform:rotate(270deg)}37.5%{-webkit-transform:rotate(405deg);-webkit-transform:rotate(405deg);transform:rotate(405deg)}50%{-webkit-transform:rotate(540deg);-webkit-transform:rotate(540deg);transform:rotate(540deg)}62.5%{-webkit-transform:rotate(675deg);-webkit-transform:rotate(675deg);transform:rotate(675deg)}75%{-webkit-transform:rotate(810deg);-webkit-transform:rotate(810deg);transform:rotate(810deg)}87.5%{-webkit-transform:rotate(945deg);-webkit-transform:rotate(945deg);transform:rotate(945deg)}to{-webkit-transform:rotate(1080deg);-webkit-transform:rotate(1080deg);transform:rotate(1080deg)}}@-webkit-keyframes spinner-blue-fade-in-out{0%{opacity:.99}25%{opacity:.99}26%{opacity:0}89%{opacity:0}90%{opacity:.99}to{opacity:.99}}@keyframes spinner-blue-fade-in-out{0%{opacity:.99}25%{opacity:.99}26%{opacity:0}89%{opacity:0}90%{opacity:.99}to{opacity:.99}}@-webkit-keyframes spinner-red-fade-in-out{0%{opacity:0}15%{opacity:0}25%{opacity:.99}50%{opacity:.99}51%{opacity:0}}@keyframes spinner-red-fade-in-out{0%{opacity:0}15%{opacity:0}25%{opacity:.99}50%{opacity:.99}51%{opacity:0}}@-webkit-keyframes spinner-yellow-fade-in-out{0%{opacity:0}40%{opacity:0}50%{opacity:.99}75%{opacity:.99}76%{opacity:0}}@keyframes spinner-yellow-fade-in-out{0%{opacity:0}40%{opacity:0}50%{opacity:.99}75%{opacity:.99}76%{opacity:0}}@-webkit-keyframes spinner-green-fade-in-out{0%{opacity:0}65%{opacity:0}75%{opacity:.99}90%{opacity:.99}to{opacity:0}}@keyframes spinner-green-fade-in-out{0%{opacity:0}65%{opacity:0}75%{opacity:.99}90%{opacity:.99}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes spinner-left-spin{0%{-webkit-transform:rotate(130deg);-webkit-transform:rotate(130deg);transform:rotate(130deg)}50%{-webkit-transform:rotate(-5deg);-webkit-transform:rotate(-5deg);transform:rotate(-5deg)}to{-webkit-transform:rotate(130deg);-webkit-transform:rotate(130deg);transform:rotate(130deg)}}@keyframes spinner-left-spin{0%{-webkit-transform:rotate(130deg);-webkit-transform:rotate(130deg);transform:rotate(130deg)}50%{-webkit-transform:rotate(-5deg);-webkit-transform:rotate(-5deg);transform:rotate(-5deg)}to{-webkit-transform:rotate(130deg);-webkit-transform:rotate(130deg);transform:rotate(130deg)}}@-webkit-keyframes spinner-right-spin{0%{-webkit-transform:rotate(-130deg);-webkit-transform:rotate(-130deg);transform:rotate(-130deg)}50%{-webkit-transform:rotate(5deg);-webkit-transform:rotate(5deg);transform:rotate(5deg)}to{-webkit-transform:rotate(-130deg);-webkit-transform:rotate(-130deg);transform:rotate(-130deg)}}@keyframes spinner-right-spin{0%{-webkit-transform:rotate(-130deg);-webkit-transform:rotate(-130deg);transform:rotate(-130deg)}50%{-webkit-transform:rotate(5deg);-webkit-transform:rotate(5deg);transform:rotate(5deg)}to{-webkit-transform:rotate(-130deg);-webkit-transform:rotate(-130deg);transform:rotate(-130deg)}}@-webkit-keyframes spinner-fade-out{0%{opacity:.99}to{opacity:0}}@keyframes spinner-fade-out{0%{opacity:.99}to{opacity:0}}.Od1FEc,.Od1FEc:visited{text-decoration:none;color:inherit}.elrPw{color:#3c4043}.NiU7Eb{height:36px;width:36px}.YpNBdf{background-color:rgba(0,0,0,.502);bottom:0;left:0;position:fixed;right:0;top:0;z-index:5000}.kHMC4b{left:calc(50% - 14px);position:fixed;top:calc(50% - 14px)}.CBPqA .co39ub,.CBPqA .Cn087,.CBPqA .hfsr6b,.CBPqA .EjXFBf{border-color:#fff}.AEaMmf{background-color:#fff}.RZwAyb{overflow:visible}.zDZAFf{color:#70757a;font-size:12px;font-weight:normal;padding-top:8px}.f5p3jb{display:block;color:rgba(0,0,0,0.87);cursor:pointer;font-size:14px;font-weight:normal;line-height:24px;padding:8px 0 8px 0;width:220px}.zPtOue{display:inline-block;vertical-align:bottom;margin-right:24px}.eJXHkf{height:24px;width:24px;vertical-align:middle}.bFDz0d{height:55px;visibility:hidden}.QLueyb{color:rgba(0,0,0,0.54);font-size:13px;line-height:16px;padding-top:8px;padding-bottom:4px}.eL7Aze{cursor:pointer}.LARRVd{border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.12);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.c1AlVc{color:rgba(0,0,0,0.87);font-size:16px;line-height:26px;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.q3WZre{opacity:0}@media screen and (forced-colors:active){.R6Lfte .Wtw8H.fKz7Od{fill:ButtonText;color:ButtonText}}.LARRVd{overflow-x:auto;text-overflow:unset;width:100%}.gdQxwd{color:rgba(0,0,0,0.87);display:inline-block;line-height:20px;overflow:hidden;white-space:normal;word-break:break-word}.n2Hmie{ccolor:#202124}.qTVDcf{color:rgba(0,0,0,0.54)}.qTVDcf:hover,.DEknwe:hover{cursor:pointer}.ILesAc{font-size:14px;margin-top:0;white-space:pre-wrap;word-wrap:break-word}.ILesAc.Ah6Oed{line-height:24px}.ILesAc.lrEyKf{line-height:20px}.Sb980b{padding-right:10px}.DS8nn{padding-bottom:10px}.DEknwe{font-size:14px}.DEknwe.Ah6Oed{color:#1a0dab;text-decoration:underline}.DEknwe.lrEyKf{color:rgb(26,115,232)}.Qj68Ed{background-color:#fff;border-radius:8px;border-bottom:1px hidden #fff;display:block;overflow:hidden}.odssOc{padding:13px 16px 11px}.wt9ZDd{box-shadow:0 1px 6px rgba(32,33,36,0.28)}.fJrsB{position:relative;height:0;width:100%;overflow:hidden}.HGwP9{position:absolute;display:block;left:0;right:0;top:0;bottom:0;width:100%;height:auto;margin:auto}.HH2Fqe.ncE9Xc{color:#1a0dab}.HH2Fqe.PAQ2e{color:#1a73e8}.eq39Wb{background:#3b78e7;border-radius:4px;box-sizing:border-box;color:#fff;cursor:pointer;display:inline-block;font-size:14px;line-height:16px;padding:10px 14px 10px 14px;text-align:center;-webkit-transition:box-shadow .28s cubic-bezier(.4,0,.2,1);transition:box-shadow .28s cubic-bezier(.4,0,.2,1)}.D3D2Xb.PAQ2e{border:1px solid #dadce0;border-radius:18px;display:inline-block;height:34px;margin:0 10px 0 0;overflow:hidden;padding:0 16px 0 13px;position:relative;vertical-align:middle}.UWWYN{display:inline-block;fill:#1a73e8;line-height:36px;vertical-align:middle}.vhekTe{color:#3c4043;line-height:36px;margin-left:9px;vertical-align:middle}.zS21x{background:#fafafa;border:2px dashed #eee;border-radius:6px;margin:12px 16px;padding:16px;text-align:center}.LwWmKd,.jyx3rb,.n7iAXc,.ox5QIe,.rbLMu{overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word}.LwWmKd{color:#000;font-family:Roboto-Medium,HelveticaNeue-Medium,HelveticaNeue,sans-serif-medium,Arial,sans-serif;font-size:24px;letter-spacing:.12px}.n7iAXc{color:rgba(0,0,0,.87);font-size:11px;font-weight:600;margin-top:4px}.jyx3rb{color:#616161;font-size:14px;letter-spacing:.06px;margin-bottom:5px}.fS1MR{color:#9e9e9e;height:24px;text-align:center}.eijDqf{margin:0 -2px -12px -16px}.ox5QIe{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#3b78e7;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;font-family:Roboto-Medium,HelveticaNeue-Medium,HelveticaNeue,sans-serif-medium,Arial,sans-serif;font-size:14px;padding:12px 16px}.lOCX8d{color:#bdbdbd;font-size:11px;line-height:14px;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word}.tYiGb{max-height:42px}.rbLMu{border-top:1px solid #eee;padding:12px 16px}.M1Q6Jf{color:rgba(0,0,0,.54);max-width:573px;padding:16px 26px 8px}.sQvkm{color:rgba(0,0,0,.87);font-size:14px;padding:16px 16px 24px}.ICFLDd{color:rgba(0,0,0,.87);font-size:14px;margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:573px;padding:22px 24px}.tPMEbc{float:left;margin:6px 16px 6px 6px}.b7A96e{margin:4px 16px 16px}.LPhd3b{margin-top:10px}.D0jpWe,.pRz3Md{margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;text-align:left}.D0jpWe{margin-bottom:20px;padding:0;width:645px}.D0jpWe .E06lCe{margin-top:16px}.D0jpWe .BoYVve{padding:16px 16px 0}.MGZn0b{color:rgba(0,0,0,.54);line-height:24px;margin:0;overflow:hidden;padding:10px}.MGZn0b.zXoC8{padding:16px 10px}.pRz3Md{max-width:573px;padding:8px 8px 0 8px}.lnLKY{-webkit-box-flex:1;-webkit-flex:1;flex:1;font-size:24px;line-height:28px;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;white-space:break-spaces;word-wrap:break-word}.lnLKY.zXoC8{font-family:"Google Sans",Roboto,Arial,sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;letter-spacing:0;line-height:24px;color:#3c4043}.LGIBR{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex}.E06lCe{margin:0 4px 0 16px}.dH3txb{border:1px solid #dadce0;border-radius:18px;display:inline-block;height:34px;overflow:hidden;padding:0 16px 0 13px;position:relative;vertical-align:middle}.VGX8yf{display:inline-block;fill:#1a73e8;line-height:36px;vertical-align:middle}.MdTGJd{color:#3c4043;line-height:36px;margin-left:9px;vertical-align:middle}.XfKOPd{position:relative}.JHfnYd{margin:0 0 28px 16px}.Yq8jJb{background-color:rgba(0,0,0,.54);border-radius:24px;color:#fff;max-width:20px;max-height:20px;padding:4px;position:absolute;z-index:1}.Yq8jJb.z3ceDb{left:36px;top:16px}.gTESXc{color:#f4b400;line-height:0;margin-left:5px}.vMOX3e{color:rgb(242,153,0);margin:23px 0 0 27px}.ZxmXu{color:#fff;margin:0 4px;line-height:0}.JS7Ajd .MGZn0b{box-sizing:border-box;left:0;margin:0;width:100%}.JS7Ajd .MGZn0b.LjdlXb{bottom:16px;padding:0 16px}.JS7Ajd .MGZn0b.iVJeCf{bottom:0;padding:16px}.osAeie{color:rgb(197,34,31);margin:23px 0 0 27px}.ustFJc{font-size:14px;font-weight:normal;line-height:24px;margin-bottom:12px}.rggCRc{display:inline-block;float:right;margin:0;overflow:hidden;padding:6px;vertical-align:middle}.IBOM1d{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:11px;height:20px;letter-spacing:.5px;position:absolute;z-index:1}.IBOM1d.zXoC8{background-color:rgba(0,0,0,.54);border-radius:18px;color:#fff;margin-left:28px;padding:2px 10px 2px 4px}.IBOM1d.TWkkHc{background-color:#fff;border:1px solid rgb(189,193,198);border-radius:4px;font-weight:bold;margin-left:8px;padding:0 6px;text-transform:uppercase}.IBOM1d.LjdlXb{margin-top:18px}.IBOM1d.iVJeCf{margin-top:8px}.UBDSxe{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex}.UBDSxe.TWkkHc{border:1px solid rgb(218,220,224);border-radius:8px;box-sizing:border-box;height:121px;margin:8px 12px 0}.UBDSxe.iVJeCf{margin:0 12px 12px}.kjuhob{font-family:"Google Sans",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:500;line-height:20px}.JuaR5d{margin:0 8px}.PArLF{margin:7px 12px 0 19px}.XyBewf{color:rgb(32,33,36);font-size:14px;height:40px;line-height:20px}.XyBewf.zXoC8{font-weight:bold}.XyBewf.TWkkHc{padding-bottom:6px}.BoYVve{max-height:inherit;padding:14px 16px 0}.BoYVve.zXoC8{color:#3c4043}.BoYVve.h8jjL{padding-top:0}.yGJlEc{background-color:rgba(0,0,0,.54);border-radius:15px;color:#fff;font-weight:bold;min-width:30px;padding:4px 8px;position:absolute;right:16px;text-align:center;top:16px;z-index:1}.PM5iuc{display:none}.vxwLP{background-color:#fff;display:block;margin:0 auto;max-width:100%}.vxwLP.TL5YFd{max-height:305px}.vxwLP.VI9D6b{max-height:350px}.AhKS4{background-color:#000}.H6f94c{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;white-space:nowrap;-webkit-overflow-scrolling:touch}.Ghc6Ee{position:relative}.Ghc6Ee.LZHpMb{border-radius:16px;overflow:hidden}.NLrnre{display:inline-block;height:0;margin-bottom:-5px;margin-right:8px;padding-top:90%;position:relative;width:90%}.NLrnre:last-child{margin-right:0}.NLrnre .vxwLP{height:100%;left:0;max-height:100%;position:absolute;top:0;width:100%}.KjnoXc{color:#fff;fill:currentColor;left:50%;line-height:0;margin:-24px 0 0 -24px;opacity:.8;position:absolute;top:50%}.TYoG0c{background:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(rgba(0,0,0,0)),color-stop(25%,rgba(0,0,0,0)),color-stop(75%,rgba(0,0,0,.4)),to(rgba(0,0,0,.6)));background:-webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0) 25%,rgba(0,0,0,.4) 75%,rgba(0,0,0,.6) 100%);background:linear-gradient(to bottom,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0) 25%,rgba(0,0,0,.4) 75%,rgba(0,0,0,.6) 100%);height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%}.zITa3d{background-color:#fff;height:130px;position:relative}.zITa3d.umfg7c{height:272px}.o0AaCd{background-position:center;background-size:cover;height:100%;width:100%}.oCxarf{height:100%;position:relative;width:100%}.KNNNUe{background:rgba(0,0,0,.2);height:100%;left:0;opacity:0;position:absolute;top:0;-webkit-transition:opacity .2s;transition:opacity .2s;width:100%}.vJKO4e{background:#000;display:block;height:100%;max-height:100%;position:relative;text-align:center;width:100%}.vJKO4e .ZhJudb{height:inherit;width:inherit}.vJKO4e.jdfzib .KNNNUe{opacity:1}.ANEnd{left:0;position:absolute;top:0}.ZhJudb{background:#000;height:100%;max-height:inherit;width:100%}.ZhJudb::-webkit-media-controls{display:none}.VoJVp{background:none;border:0;color:#fff;cursor:pointer;display:inline-block;height:24px;padding:0;width:24px}.iliMsc{left:16px;position:absolute;top:16px}.lhM4Kc{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;background:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(transparent),to(rgba(13,13,13,.2)));background:-webkit-linear-gradient(transparent,rgba(13,13,13,.2));background:linear-gradient(transparent,rgba(13,13,13,.2));box-sizing:border-box;color:#fff;bottom:0;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;left:0;padding:20px 16px 12px;position:absolute;width:100%}.zJG4I{margin:8px 0 8px 8px}.LE4DJf{margin-left:8px}.saJEyc{color:#fff;height:48px;left:50%;margin:-24px 0 0 -24px;opacity:.8;position:absolute;top:50%;width:48px;z-index:2}.vJKO4e.jdfzib .vbNC6b{opacity:0}.ZKvdf{margin:0 8px}.ZKvdf,.vbNC6b{background:rgba(141,141,141,.5);border:0;color:#fff;height:3px;width:100%}.ZKvdf::-moz-progress-bar,.vbNC6b::-moz-progress-bar{background:#fff}.ZKvdf::-webkit-progress-bar{background:rgba(141,141,141,.5)}.ZKvdf::-webkit-progress-value,.vbNC6b::-webkit-progress-value{background:#fff}.etckOc{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex:1;flex:1;height:16px;margin:0 4px;position:relative}.vbNC6b{background:#e0e0e0;bottom:0;left:0;position:absolute;-webkit-transition:opacity .2s;transition:opacity .2s}.vbNC6b::-webkit-progress-bar{background:#e0e0e0}.uRgj3c{-webkit-appearance:none;background:transparent;cursor:pointer;height:16px;left:0;margin:0;padding:0;position:absolute;top:0;width:100%}.uRgj3c::-moz-range-track{background:transparent;border:0;width:100%}.uRgj3c::-moz-range-thumb,.uRgj3c::-ms-thumb,.uRgj3c::-webkit-slider-thumb{background:#fff;border:0;border-radius:8px;cursor:pointer;height:16px;width:16px}.uRgj3c::-ms-track{background:transparent;width:100%}.uRgj3c::-webkit-slider-thumb{-webkit-appearance:none}.tEZChd{float:right;padding-top:25px}.QG7Gbf{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-family:Google Sans;font-size:14px;letter-spacing:.25px;line-height:20px;text-align:center}.ytIXec{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:156px;margin:auto;text-align:left;vertical-align:middle;width:312px}.zEUtFf{font-family:Roboto,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;letter-spacing:.2px;line-height:20px;padding-left:24px;padding-top:16px}.veQbbe{font-family:Google Sans;font-size:16px;font-style:bold;letter-spacing:.1px;line-height:24px;margin-top:24px;padding-left:24px}.rogHR{border-radius:6px}.rogHR .K0NPx{padding:0}.tqNo1b{float:right}.O6HqHe{fill:#757575}.BDTEvf .exportContent{height:48px;line-height:48px}.jcXtQc{line-height:20px}.HKispb{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex}.LHVjrc{font-family:Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:400;line-height:20px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;word-wrap:break-word}.aYexud{color:rgba(0,0,0,0.54)}.aYexud.aR5YMe{font-family:Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;font-size:12px;font-weight:400;line-height:16px}.aYexud.U8gHYe{font-family:Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:400;line-height:20px;line-height:18px;word-wrap:break-word}.yWV1J{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex:1;flex:1;line-height:18px;overflow:hidden}.yWV1J.yokX5e{display:inline-block;line-height:20px}.yWV1J.olXCsd{display:block;margin:12px 0}.MnnsBc,.brkABf{min-height:18px}.ogWHd{display:inline-block;float:right;margin:0;overflow:hidden;vertical-align:middle}.iSN49d{border-radius:50%}.iSN49d.us9x4d{height:40px;width:40px}.iSN49d.Aigczc{height:32px;width:32px}.Xevkp{float:left;margin-right:16px;position:relative}.Xevkp.us9x4d{height:40px;width:40px}.Xevkp.Aigczc{height:32px;width:32px}.jpL4F{bottom:0;display:inline-block;fill:rgb(26,115,232);height:18px;line-height:18px;position:absolute;right:-9px;width:18px}.iL3Mje,.CVq6hc{-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 auto;overflow-y:hidden;white-space:nowrap}.iL3Mje{margin:0 auto 14px auto;width:645px}.CVq6hc{margin:4px auto 0 auto;max-width:573px;padding-left:8px}.CVq6hc::-webkit-scrollbar{display:none}.tdGEOc{margin-left:8px}.tdGEOc:first-child{margin-left:0}.SXGxod{color:rgb(26,115,232);max-height:18px}.F6ylme{font-family:Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:400;line-height:20px;border-color:rgb(218,220,224);border-radius:18px}.w6bGMb{color:rgb(60,64,67)}.Yhx5te{cursor:pointer}.Yhx5te.B0cEFb{fill:#757575;padding:6px;position:absolute;right:-1px;top:-1px;vertical-align:middle}.Yhx5te.QZmrB{fill:#757575;float:right;padding:6px}.Co1fVd{height:34px;position:relative;width:34px}.fybvlc{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex}.tGttab{cursor:pointer;fill:rgb(26,115,232);padding:8px;position:absolute;right:-1px;top:-1px;vertical-align:middle}.EBNFub{background:#fff;border:1px solid #e0e0e0;border-radius:18px;height:34px;position:relative;width:34px}.pR2cUe{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;padding:40px 12px}.X1n4Ie{font-family:Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:400;line-height:20px;color:rgb(95,99,104);margin:12px 0}.TCLFN{color:rgb(32,33,36)}.TCLFN.zVPJte{font-family:"Google Sans",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;font-size:18px;font-weight:400;line-height:24px}.TCLFN.UEPxod{letter-spacing:.025em;font-family:Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;font-size:12px;font-weight:700;line-height:16px;text-transform:uppercase}.yJclse.zVPJte{height:100px;min-width:100px}.yJclse.UEPxod{height:76px;min-width:76px}.VX9l6e{font-family:"Google Sans",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;font-size:22px;font-weight:400;line-height:28px;color:rgb(32,33,36);margin:16px 0}.D0VxMe{height:150px;width:200px}.hnlq1{font-family:Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:400;line-height:20px;color:rgb(95,99,104);margin-bottom:16px}.wleC{margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:573px;padding:8px 8px 0 8px;position:relative}.En4Mbb{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex}.hBhafb{padding-top:11px}.x4azo{margin-right:16px}.cEW58{background-color:#fff;bottom:0;box-shadow:-1px 0 6px rgba(0,0,0,.2);cursor:pointer;display:block;height:72px;margin:auto;outline:none;overflow:hidden;position:absolute;top:0;visibility:inherit;width:36px;z-index:2;-webkit-user-select:none;user-select:none}.khjlM{border-radius:36px 0 0 36px;margin:auto;right:0}.pQ1qie{border-radius:0 36px 36px 0;left:0;margin:auto}.pQ1qie .dyAbMb{right:2px}.pQ1qie .dyAbMb{-webkit-transform:scaleX(-1);transform:scaleX(-1)}.khjlM .dyAbMb{left:2px}.dyAbMb{bottom:0;display:block;fill:#000;height:40px;margin:auto 0;position:absolute;top:0;width:40px}.FAZ4xe{-webkit-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0)}.QVPiOe{margin-bottom:13px}.pMvqpc{margin:-1px 0;padding:1px 0}.az0qve{margin:0 -16px}.YW0HR{cursor:pointer;display:inline-block;vertical-align:middle}.e7xiBc{margin:32px 20px 0}.sgR0ze{margin:32px 32px 0}.GP8Jtd{box-sizing:border-box;margin:60px 0;padding:0 12px;white-space:normal;width:100%}.rJcA2d{color:rgba(0,0,0,.54);height:272px;text-align:center}.XBk2M{bottom:17px;left:0;position:absolute;right:0}.pmBBs{font-size:12px;vertical-align:middle}.P7di1{height:12px;line-height:0;margin-right:4px;vertical-align:middle;width:12px}.bBty7c{color:rgb(26,115,232)}.C1czp{font-size:16px}.Gbanud{bottom:4px;left:5px;line-height:20px;padding:12px 11px;position:absolute}.Gbanud.ba6sif{bottom:8px;color:#fff}.Gbanud:hover{text-decoration:underline}.Ek0kVb .hfRstc{bottom:48px}.y8eree .iT7n{max-height:60px}.y8eree .iT7n.llCY5e{max-height:80px}.nvO4I{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex}.zatzn{color:#3c4043;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex:1;flex:1;font-weight:bold;line-height:20px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.ZgmrFe{position:relative}.wcE2db{background:rgba(0,0,0,.54);border-radius:12px;color:#fff;height:16px;left:12px;padding:4px;position:absolute;top:12px;width:16px;z-index:1}.gnKFJd{display:inline-block;margin-right:6px;vertical-align:middle}.hmXx5c{cursor:pointer;margin:1px 1px 3px;position:relative;width:234px}.hmXx5c.Ek0kVb .DLAM2{padding-bottom:36px}.hmXx5c.Ek0kVb.YXH0Bc .DLAM2{padding-bottom:44px}.hmXx5c.YXH0Bc{box-sizing:border-box;max-width:374px;padding-right:8px;width:100%}.Z07zMb{-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;height:272px}.Z07zMb.YXH0Bc{height:auto}.Ufkx2c{color:rgba(0,0,0,0.54);font-size:13px;line-height:15px;margin-top:5px}.YVTtC{color:#3c4043;line-height:20px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.DLAM2{box-sizing:border-box;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex:1;flex:1;font-size:14px;overflow:hidden;padding:16px;position:relative}.iT7n{overflow:hidden;max-height:200px}.iT7n.llCY5e{max-height:220px}.hfRstc{bottom:24px;color:#fff;font-size:12px;left:16px;line-height:16px;position:absolute}.FoAEQ{color:#1a0dab;cursor:pointer}.FoAEQ:hover{text-decoration:underline}sentinel{}.zVvuGd.MRfBrb{overflow:hidden}.zVvuGd{padding-top:8px;white-space:nowrap}.Jb0Zif .zVvuGd,.zVvuGd.KhM6gb{padding-bottom:20px}.PfS8Ld{align-items:flex-end;display:flex}.VLkRKc{flex:1}.VLkRKc.KhM6gb{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:18px;font-weight:500;line-height:24px}.hKuTtf{font-size:14px}a.EbH0bb{color:#70757a;text-decoration:none}a.EbH0bb:hover{text-decoration:underline}.H93uF{cursor:pointer}.kno-vrt-t{overflow:hidden}.kno-vrt-t.MRfBrb{padding-left:13px;}.k0bPBc:first-child,.kno-vrt-t.MRfBrb:first-child{padding-left:0;}.HSryR .kno-vrt-t.MRfBrb:first-child{padding-left:0}.kno-vrt-t{display:inline-block;position:relative;text-align:left;vertical-align:top;}#rhs:not(.IVvPP) .kno-vrt-t{padding-left:16px}#rhs .ss6qqb .kno-vrt-t.MRfBrb,.IVvPP .kno-vrt-t.MRfBrb{padding-left:8px}#rhs .u7yw9 .kno-vrt-t.MRfBrb,.IVvPP .WY0eLb .kno-vrt-t.MRfBrb{padding-left:12px}#rhs .ss6qqb .kno-vrt-t.MRfBrb:first-child,.IVvPP .WY0eLb .kno-vrt-t.MRfBrb:first-child{padding-left:0}.xlBGCb,.oBrLN,.C9iYEe,.mytS8,.AAhd0c{}.xlBGCb,.C9iYEe{white-space:normal}.xlBGCb{color:#70757a;}.oBrLN{display:block;white-space:normal;margin:3px 0 -1px;padding-bottom:1px;width:100%;}.kno-vrt-t{line-height:1.29;white-space:normal}.xlBGCb{font-size:12px;padding-top:2px;line-height:normal}.IVvPP .oBrLN,.IVvPP .xlBGCb{font-size:14px;line-height:18px}.ss6qqb .oBrLN,.ss6qqb .xlBGCb{display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;word-break:break-word}.kno-vrt-t a{display:block;min-height:100%;}.XQ6p1d{border-radius:8px;overflow:hidden}.YB4h9{background-color:#1a73e8;color:#fff;padding:18px 60px 18px 12px;position:relative}.C85rO{font-size:20px}.Gtr0ne{padding-top:10px}.YB4h9 .Gtr0ne a{color:#fff;text-decoration:underline}.YB4h9 .Job8vb{padding:20px;position:absolute;right:0;top:0}.s6JM6d .HSryR .kno-ftr.rpBMYb{padding-left:0;padding-right:0}.s6JM6d .HSryR .fhwVOd{padding-left:16px}.kno-ftr.rpBMYb{color:#70757a;display:flex;flex-wrap:wrap-reverse;font-size:12px;line-height:1.34;margin-left:0;margin-right:0;padding:4px 16px 0}.fhwVOd{padding-right:2em}a.Ui8XNb,.uquUgf a{color:inherit;display:block}.uquUgf{flex:1;text-align:right}.tF2Cxc.asEBEc{margin-bottom:30px}.TbwUpd.ojE3Fb a.fl{padding-top:0;font-size:12px;line-height:18px;}.fJOpI.H9lube{background-color:#e2eeff;border:1px solid #e2eeff}.z3HNkc{background-image:url("data:image/svg+xml,");background-repeat:repeat-x;display:inline-block;overflow:hidden;position:relative}.z3HNkc span{background-image:url("data:image/svg+xml,");background-repeat:repeat-x;display:block}.z3HNkc,.z3HNkc span{background-size:14px 11.4px;height:11.4px;width:68px}sentinel{}[data-snc='ih6Jnb_vaBzZe'] {grid-template-areas:'x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb Vjbam''. . . . . . . . . . . Vjbam''nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc Vjbam''. . . . . . . . . . . Vjbam''bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf';grid-template-columns: repeat(12, minmax(auto, 54px));}.wuQ4Ob{color:#70757a}.WZ8Tjf{color:#70757a;}[data-snc='ih6Jnb_CaYSV'] {grid-template-areas:'x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb Vjbam''. . . . . . . . . . . Vjbam''nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc Vjbam''. . . . . . . . . . . Vjbam''bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf';grid-template-columns: repeat(12, minmax(auto, 54px));}.wFMWsc{padding-left:15px}.wFMWsc.JCsJK{padding-left:0}.rEYMH{}.WGKbId.WGKbId{font-weight:400}.IP95qb{display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;overflow:hidden}.YrbPuc{color:#70757a;font-family:arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:400;line-height:22px}sentinel{}[data-snc='ih6Jnb_xoZ1he'] {grid-template-areas:'x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb Vjbam''. . . . . . . . . . . Vjbam''nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc Vjbam''. . . . . . . . . . . Vjbam''bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf';grid-template-columns: repeat(12, minmax(auto, 54px));}.Jj3Uob{color:#0060f0;}[data-snc='ih6Jnb_Ql07Ad'] {grid-template-areas:'x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb x5WNvb Vjbam''. . . . . . . . . . . Vjbam''nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc nke7rc Vjbam''. . . . . . . . . . . Vjbam''bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf bvRFlf';grid-template-columns: repeat(12, minmax(auto, 54px));}.ky4hfd{display:none}.yG4QQe{margin-top:0px}g-section-with-header{display:block;margin-bottom:0}.U7izfe{padding-left:0px;padding-right:0px;padding-bottom:12px}.e2BEnf{font-size:20px;line-height:1.3}.EQdXxd{font-family:Google Sans,arial,sans-serif}title-with-lhs-icon:hover .ekf0x h3{color:#1a0dab}title-with-lhs-icon .ekf0x{color:#202124;display:block;margin-left:-53px}title-with-lhs-icon .hSQtef.ekf0x{display:inline;margin-left:0}title-with-lhs-icon:hover .hSQtef.ekf0x{color:#1a0dab}#rcnt .ekf0x:hover h3{text-decoration:none}.iJ1Kvb{display:inline-block;line-height:24px}.GmE3X{color:#202124;display:inline-block;margin-right:12px;position:relative;top:-3px}.s6JM6d #res .GmE3X{font-size:22px}.s6JM6d .GmE3X{font-size:22px}.s6JM6d #res .GmE3X{line-height:28px}.s6JM6d .GmE3X{line-height:28px}.s6JM6d .GmE3X{max-width:608px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;vertical-align:text-top;white-space:nowrap}.s6JM6d .GmE3X.kWYf3c{max-width:568px}.iv236{color:#70757a;display:inline-block;margin-right:12px}.dtIg1b{display:none;margin-right:12px}title-with-lhs-icon:hover .kNmTT{display:none}title-with-lhs-icon:hover .dtIg1b{display:inline-block}.ouRJZc{display:inline-block;position:relative;top:1px}.WE2xI{position:relative}g-scrolling-carousel{display:block;position:relative;}.mR2gOd{display:block;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;position:relative;white-space:nowrap;transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0);}.znlzCd{border-radius:12px;}.mR2gOd::-webkit-scrollbar{display:none}.m8vZ3d{display:flex}.mR2gOd.pptFR{transform:none;transform:none}.ZZGZKb{display:inline-block;vertical-align:top;margin:auto}.j4hJ8c{min-width:150px;height:100%;display:-webkit-box;display:flex;align-items:center;justify-content:center;}.BlGWBd g-more-button div{transition:opacity 300ms}.hWIMdd{padding-top:0px}sentinel{}.TBC9ub{margin-left:0px;margin-right:0px}sentinel{}.I7Y2H{padding-right:0px}sentinel{}.FIfWIe{margin-left:4px}sentinel{}.TkZZsf{padding-bottom:4px;padding-top:4px}sentinel{}.ApHyTb{font-family:arial,sans-serif;font-size:12px;line-height:16px}sentinel{}.eA0Zlc{vertical-align:top;display:inline-block;margin:0;position:relative}.eA0Zlc:focus-within{outline:-webkit-focus-ring-color auto 1px}.JX86yc{display:inline-block}.eA0Zlc:not(.JX86yc){overflow:hidden}.M8OgIe .eA0Zlc.PtaMgb,.M8OgIe .ifM9O .eA0Zlc.PtaMgb{margin-bottom:4px;margin-right:4px}.WghbWd{cursor:pointer}g-inner-card.xIfh4d{margin-right:4px;position:relative;border-radius:0;border:none;}div.eA0Zlc:first-child g-inner-card.xIfh4d,div.eA0Zlc:first-child g-inner-card.xIfh4d video{-webkit-border-top-left-radius:8px;-webkit-border-bottom-left-radius:8px;}div.eA0Zlc:last-of-type g-inner-card.xIfh4d,div.eA0Zlc:last-of-type g-inner-card.xIfh4d video{-webkit-border-top-right-radius:8px;-webkit-border-bottom-right-radius:8px;}.s6JM6d .ifM9O .GMCzAd,.cUnQKe .GMCzAd{border-radius:12px;margin:16px}g-inner-card{background-color:#fff;border-radius:8px;display:block;overflow:hidden}.wdQNof{border:1px solid #dadce0;border-radius:8px;box-shadow:none}.B68O1d{background-color:rgba(0,0,0,0.54)}sentinel{}.yOdbtf{position:relative}sentinel{}.wr8GYd{align-items:center;position:absolute;display:flex;height:12px;text-decoration:none;border-radius:0 11px 11px 0;bottom:4px;left:0;padding:5px 8px 5px 6px;background:#f8f9fa;color:#70757a;font-size:11px}.c2xzTb .wr8GYd{background:rgba(60,64,67,.8);border-radius:0;bottom:0;color:#fff;font-size:11px;right:0;padding:3px 4px 4px;position:absolute}.f7Znc .yUzGqc.wr8GYd{left:10px;border-radius:4px;background:rgba(0,0,0,0.6);color:#fff}.GQDPdd{align-items:center;display:flex;float:left}.S2Caaf{float:left;height:12px;width:12px}.seDAFe{margin-right:4px}.czzyk:hover .CrkfKf,.czzyk:focus .CrkfKf{display:initial}.czzyk:hover .seDAFe,.czzyk:focus .seDAFe{margin-right:4px}.UVSIcb{word-wrap:break-word;}.CNf3nf{cursor:pointer;display:block;position:relative;border:1px solid #dadce0;z-index:0}.CNf3nf:focus{outline:none}.CNf3nf .PUDfGe{position:absolute;left:0;right:0;top:0;bottom:0;width:24px;height:24px}.LhCR5d{width:40px;height:40px}.wecD1d{width:56px;height:56px}.wgbRNb{cursor:pointer;height:72px;position:absolute;display:block;visibility:inherit;width:36px;bottom:0;opacity:0.8;top:0;z-index:101}.wgbRNb.tHT0l{-webkit-transition:opacity 0.5s,visibility 0.5s;transition:opacity 0.5s,visibility 0.5s}.wgbRNb:hover{opacity:0.9}.wgbRNb.pQXcHc,.wgbRNb.pQXcHc:hover{cursor:default;opacity:0;visibility:hidden}.EIqaib{padding-top:6px;position:relative}.QjI2jc{color:#70757a;font-style:italic;margin-right:16px;font-size:12px}.QjI2jc:hover{text-decoration:underline}.Fra4pb{margin-top:4px}.NhRr3b{cursor:pointer;position:relative;}.aBOYt{display:inline-block}.oYWfcb{cursor:pointer;display:block;font-weight:400;line-height:18px;white-space:nowrap}a.CHn7Qb:hover{text-decoration:none}.oYWfcb.RB2q5e{overflow:visible}.p8VO6e{color:#70757a;height:20px;margin-top:-2px;margin-bottom:-2px}.Z4Cazf{margin-right:8px;white-space:nowrap;width:auto}.S8ee5.CwbYXd{color:#202124;line-height:22px}.oYWfcb{font-size:16px;line-height:1.43}.p8VO6e{flex:none}.Z4Cazf{white-space:initial}g-more-link a.pYouzb{align-items:center;display:flex}g-more-link.RB2q5e{cursor:initial;text-align:center}g-more-link.RB2q5e a.pYouzb{color:#202124;display:inline-block;pointer-events:none}.S8ee5{box-sizing:border-box;cursor:pointer;background-color:#f1f3f4;border:1px solid transparent;font-size:14px;line-height:20px;pointer-events:auto;position:relative;width:300px;padding:7px 11px;flex-direction:row-reverse;align-items:center;display:flex;justify-content:center;margin-left:auto;margin-right:auto;height:36px;border-radius:18px;}.S8ee5:hover{background-color:#d8d7dc;}.rhHIGd{background-color:#dadce0;border:0;height:1px;left:0;margin-top:18px;position:absolute;width:100%}.S8ee5 .p8VO6e{margin-top:0px}.S8ee5 .z1asCe{height:20px;width:20px}.S8ee5 .Z4Cazf{display:inline-block;max-width:220px;white-space:nowrap;}#rhs .S8ee5{max-width:336px;width:100%}#rhs .S8ee5 .Z4Cazf{max-width:73.33%}#rhs .oYWfcb .rhHIGd{display:none}.nlNnsd{margin-top:12px}sentinel{}.RiJqbb{font-family:Google Sans,arial,sans-serif-medium,sans-serif;font-weight:500}sentinel{}.NN3tNd:hover{background:#fafafa!important}g-fab.v8uxXb{box-shadow:none}g-fab.v8uxXb{border:1px solid #aecbfa}sentinel{}.X3BRhe{margin-left:auto;margin-right:auto}sentinel{}.S3PB2d{margin:auto}sentinel{}.bCwlI.Yze26d .vWtmKf,.VdehBf.Yze26d .PFY4o{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAwAAAAuCAYAAAAcEfjaAAABV0lEQVRIx+2VsW7CQBBEDwTpIkXICMuyJdtfQsGXQUVFlSpVmjTESOn4BAoXLigsueAvaM2MBAht7g6v06ZYwNK8893ezGLatjV5ni9QO2PMC599ZdI0nWdZdgbQ4vsH0NgLQLSn+FZ4/gY0cgJBELxCdHiEUF+AhlaAH9jWG0SleNOnDbr/iON4AlEloA9AAyvAiqIogPAooHcnwIJghqrFmTZOgJUkSQRRI6C1E7huL8GbTmJ7Ky2w/PuWVIcOw3Daua2qi1NZQ20+i723XnurA/QQ0aJTRJ8J/oEuAFvNqcjWPwV4ibzM66Weeck+8YhTUNhm7xIPaUAhPtCoVjGtLdxbMgK/zsCwMDRi5YrhsnaJcRQrHzkNrW1l0MXKNQeCy95rsXLDUeNK3EqsfOIQ8/0DLVWAeku9Du1rK6ehE1BfnNoavcwn7L3tZO9eARIRLW4RvQA0+6DNwTHW6QAAAABJRU5ErkJggg==);background-repeat:no-repeat;height:20px;opacity:.56;width:12px}.bCwlI.Yze26d,.VdehBf.Yze26d{opacity:.9;width:80px}.bCwlI.Yze26d .vWtmKf{background-position:0 -26px;left:2px}.VdehBf.Yze26d .PFY4o{background-position:0 0;right:2px}.bCwlI.Yze26d{background:linear-gradient(90deg,#fff 50%,rgba(255,255,255,0.09) 100%);left:0}.VdehBf.Yze26d{background:linear-gradient(270deg,#fff 50%,rgba(255,255,255,0.09) 100%);right:0}.wgbRNb.T9Wh5:hover g-fab{color:#202124!important;box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.04),0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2)}.wgbRNb.T9Wh5{height:36px;width:36px;opacity:1}.wgbRNb.T9Wh5.pQXcHc,.wgbRNb.T9Wh5.pQXcHc:hover{opacity:0}.bCwlI.T9Wh5 g-fab,.VdehBf.T9Wh5 g-fab{cursor:pointer;height:36px;width:36px}.bCwlI.T9Wh5{left:-18px}.VdehBf.T9Wh5{right:-18px}.bCwlI.AoT6sc .vWtmKf{left:2px}.VdehBf.AoT6sc .PFY4o{right:2px}.bCwlI.AoT6sc{left:-32px;border:1px solid #f8f9fa;border-radius:2px 0 0 2px}.VdehBf.AoT6sc{right:-32px;border:1px solid #f8f9fa;border-radius:0 2px 2px 0}.wgbRNb.AoT6sc{background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#f8f9fa),to(#f8f9fa));background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f8f9fa,#f8f9fa);background-image:linear-gradient(top,#f8f9fa,#f8f9fa);height:50px;width:30px}.wgbRNb.AoT6sc:hover{background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#f8f9fa),to(#f8f9fa));background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f8f9fa,#f8f9fa);background-image:linear-gradient(top,#f8f9fa,#f8f9fa)}.bCwlI.SL0Gp .vWtmKf,.VdehBf.SL0Gp .PFY4o{background-repeat:no-repeat;opacity:.54;width:24px}.bCwlI.SL0Gp .vWtmKf{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAQAAABKfvVzAAAAQ0lEQVR4AWNABaNAAQhJUv4ACGVJUf6f4TADDw2VHyFN+VEGXmJdfwCo/AeDNIhJqQ2E/UBLLYiApVFMI9ISWWAUAAAy1x3G3j1wxQAAAABJRU5ErkJggg==)}.VdehBf.SL0Gp .PFY4o{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAYCAQAAABKfvVzAAAAUElEQVR4AWOAgFHAAYQkKd8BhCRoUWZ4wfCfNC1aDC/poEWb4RWpWnQYfgK1bCBWOSPDFKDyHwwexCqfTFPlkyDKiQ/SH2DlJAAPIKQIjAIADAMd5ce1j0IAAAAASUVORK5CYII=)}.VdehBf.SL0Gp,.bCwlI.SL0Gp{width:24px}.wgbRNb.SL0Gp.pQXcHc,.wgbRNb.SL0Gp.pQXcHc:hover{cursor:default;opacity:1;visibility:inherit}.wgbRNb.SL0Gp.pQXcHc .vWtmKf,.wgbRNb.SL0Gp.pQXcHc .PFY4o{opacity:.2}.wgbRNb.SL0Gp{height:24px;margin:0}.wgbRNb.SL0Gp:hover{opacity:1}sentinel{}.OZ5bRd{margin-bottom:auto;margin-top:auto}sentinel{}#rhs .S8ee5{border-color:rgba(255,255,255,0)}.S8ee5:hover{background:#d8d7dc}.S8ee5{background:#f1f3f4;border:1px solid rgba(255,255,255,0)}sentinel{}.HbX59e{margin-left:0px}sentinel{}.ULSxyf{margin-bottom:44px}.hlcw0c{margin-bottom:44px}.oIk2Cb{margin:0}.y6Uyqe{margin-left:-8px;margin-right:-8px;padding:6px 0 0 0}.kfsfbe.kfsfbe{padding:0 0 8px}.adDDi{display:flex;position:relative;flex-wrap:wrap;padding:0 16px 12px}.T6zPgb{min-width:0}.mgAbYb{display:block;white-space:nowrap}.YR2tRd{position:relative;align-self:center;height:20px}.EIaa9b{display:flex}.AJLUJb{display:flex;flex:1;flex-direction:column}.gduDCb{margin-left:12px}sentinel{}.RES9jf{color:#202124}sentinel{}.IFnjPb{font-family:Google Sans,arial,sans-serif;font-size:22px;font-weight:400;line-height:28px}sentinel{}.rNSxBe{padding-bottom:20px}sentinel{}.eY4mx{padding-left:12px}sentinel{}.R0xfCb{margin-bottom:4px;margin-top:4px}.k8XOCe{align-items:center;background-color:#f1f3f4;border-radius:100px;box-sizing:border-box;display:flex;max-height:none;min-height:48px;padding-left:17px;padding-right:17px;position:relative}.k8XOCe:hover,.k8XOCe:active{color:#202124}.s75CSd{-webkit-box-orient:vertical;color:#202124;display:-webkit-box;flex:1;font-size:16px;-webkit-line-clamp:2;max-width:227px;overflow-wrap:break-word;overflow:hidden}.unhzXb{border-radius:4px}.aXBZVd{background-image:url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='rgba(0,0,0,.54)' d='M20.49 19l-5.73-5.73C15.53 12.2 16 10.91 16 9.5 16 5.91 13.09 3 9.5 3S3 5.91 3 9.5 5.91 16 9.5 16c1.41 0 2.7-.47 3.77-1.24L19 20.49 20.49 19zM5 9.5C5 7.01 7.01 5 9.5 5S14 7.01 14 9.5 11.99 14 9.5 14 5 11.99 5 9.5z'/%3E%3C/svg%3E");background-position:center;background-repeat:no-repeat;background-size:20px;height:20px;padding:10px;width:20px}.VCOFK{margin-left:8px;margin-right:8px}sentinel{}.s8bAkb{padding-bottom:0px;padding-top:0px}sentinel{}.AaVjTc a:link{display:block;color:#4285f4;font-weight:normal}.AaVjTc td{padding:0;text-align:center}.YyVfkd{color:#202124;font-weight:normal;}.AaVjTc{margin:30px auto 30px}.SJajHc{background:url(/images/nav_logo321.webp) no-repeat;background-size:167px;overflow:hidden;background-position:0 0;height:40px;display:block}.NVbCr{cursor:pointer} Tỉnh: Bến TreTên địa điểm: Danh mục: Trang web: Đề xuất chỉnh sửaĐề xuất chỉnh sửaThay đổi tên hoặc các chi tiết khácSửa tên, vị trí, giờ, v.v.Cảm ơn phản hồi của bạn.Phản hồi của bạn sẽ giúp cải thiện trải nghiệm Google Tìm kiếm.Lưu ý: Phản hồi của bạn sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng của bất kỳ trang nào.Tìm hiểu thêmXongĐánh giá doanh nghiệp nàyKhông thể thêm tệp này. Vui lòng kiểm tra xem tệp có phải là hình ảnh hợp lệ không.Đóng cửa hoặc xóa bỏĐánh dấu là đã đóng, không tồn tại hoặc trùng lặpCảm ơn phản hồi của bạn.Phản hồi của bạn sẽ giúp cải thiện trải nghiệm Google Tìm kiếm.Lưu ý: Phản hồi của bạn sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng của bất kỳ trang nào.Tìm hiểu thêmXongĐánh giá doanh nghiệp nàyKhông thể thêm tệp này. Vui lòng kiểm tra xem tệp có phải là hình ảnh hợp lệ không. · Bạn sở hữu doanh nghiệp này? Chỉnh sửa của bạn đang được đánh giá. Bạn có biết địa điểm này không?Chia sẻ thông tin mới nhất Cảm ơn bạnBạn đã góp phần giúp cho thông tin về khu dân cư luôn cập nhậtBạn đã góp phần giúp cho thông tin về khu dân cư luôn cập nhật00000Các câu hỏi đã trả lờiTìm hiểu cách cập nhật thông tin cho các địa điểm khác tại cộng đồng nơi bạn sinh sốngTiếp tục trợ giúpĐỊA ĐIỂM TIẾP THEOTRẢ LỜI CÂU HỎI CHO ĐỊA ĐIỂM KHÁCXONGHiện không có câu hỏi nào cho bạnBạn vẫn có thể trợ giúp những doanh nghiệp trong cộng đồng của mình bằng cách cập nhật thông tin mới nhất về doanh nghiệp của họTìm hiểu thêmĐỊA ĐIỂM TIẾP THEOTRẢ LỜI CÂU HỎI CHO ĐỊA ĐIỂM KHÁCXONGCảm ơn bạn vì đã cho Google biếtChúng tôi đã xóa địa điểm này khỏi nhật ký vị trí của bạn.ĐỊA ĐIỂM TIẾP THEOXONGCảm ơn bạn đã chia sẻ về địa điểm bạn biếtCâu trả lời của bạn giúp người khác quyết định đi đâuOKKhông thể lưu câu trả lời của bạn. Vui lòng thử lại sau. Hỏi và đápĐặt câu hỏiHỏi: Số diễn thoaiĐáp: Sodienthoai(3 câu trả lời khác)Xem tất cả câu hỏi (150) Gửi tới điện thoại của bạnGửiĐang gửi...Đã gửiKhông thể gửi Bài đánh giáCác bài đánh giá được xử lý tự động để phát hiện nội dung không phù hợp và spam. Chúng tôi có thể gỡ bỏ các bài đánh giá bị gắn cờ để tuân thủ chính sách của Google hoặc nghĩa vụ pháp lý.Viết bài đánh giáThêm ảnhẢnh đang chờ xử lýKhách hàng chỉ nhìn thấy ảnh mới sau khi bạn đã được xác minh.Xác minh danh tínhThêm ảnh khácCảm ơn bạn đã chia sẻ!Ảnh của bạn sẽ được đăng công khai trên Google.Đóng góp thêmXongTải lên ảnh công khai về Xe Thịnh Phát (chi nhánh Bến Tre)Đăng công khai trên web với tên Helen Miu752 đánh giá trên Google Từ Xe Thịnh Phát (chi nhánh Bến Tre)"Vận chuyển hành khách, hàng hóa từ HCM đi Mỹ Tho, Bến Tre và ngược lại. Phục vụ từ 4h đến 19h30, mỗi 30 phút có 1 chuyến xe" Thông tin cập nhật từ Xe Thịnh Phát (chi nhánh Bến Tre)Xem các thông tin cập nhật trước đây trên Google Mọi người cũng tìm kiếmXem hơn 15 mục khácNhà Xe Thịnh PhátDịch vụ vận chuyển và gửi thưCửa Hàng Thịnh Phát, Kinh Doa...Trạm xe buýtTô Châu Bến TreDịch vụ vận chuyển hàng hóaXe khách Thảo ChâuTrạm xe buýtXe khách Hoàng KhảiCông ty vận tải đường bộ Chọn vấn đề mà bạn muốn gửi ý kiến phản hồiHoặc gửi ý kiến phản hồi chungThông tin về dữ liệu nàyPhản hồiĐề xuất chỉnh sửaThay đổi tên hoặc các chi tiết khácSửa tên, vị trí, giờ, v.v.Cảm ơn phản hồi của bạn.Phản hồi của bạn sẽ giúp cải thiện trải nghiệm Google Tìm kiếm.Lưu ý: Phản hồi của bạn sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng của bất kỳ trang nào.Tìm hiểu thêmXongĐánh giá doanh nghiệp nàyKhông thể thêm tệp này. Vui lòng kiểm tra xem tệp có phải là hình ảnh hợp lệ không.Đóng cửa hoặc xóa bỏĐánh dấu là đã đóng, không tồn tại hoặc trùng lặpCảm ơn phản hồi của bạn.Phản hồi của bạn sẽ giúp cải thiện trải nghiệm Google Tìm kiếm.Lưu ý: Phản hồi của bạn sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng của bất kỳ trang nào.Tìm hiểu thêmXongĐánh giá doanh nghiệp nàyKhông thể thêm tệp này. Vui lòng kiểm tra xem tệp có phải là hình ảnh hợp lệ không..Tg0csd{bottom:0;left:0;position:fixed;right:0;z-index:126} @-webkit-keyframes allow-alert {from{opacity:1}to{opacity:.35}}.TCIIWe{padding-top:12px}.f6F9Be{position:absolute;bottom:0;width:100%}.ZYHQ7e{color:#70757a}.fbar a{text-decoration:none;white-space:nowrap}.fbar{margin-left:-27px}.Fx4vi{padding-left:27px;margin:0 !important}#fsl{white-space:nowrap}.f6F9Be{background:#f2f2f2;line-height:40px;padding-bottom:12px}.f6F9Be.TrMVnc{padding-top:12px}.B4GxFc{margin-left:var(--center-abs-margin);}.fbar p,.fbar a{color:#70757a}.fbar a:hover{color:#4d5156}.fbar{font-size:14px}.b0KoTc{color:#70757a;padding-left:27px}.b2hzT{border-bottom:1px solid #dadce0}.Q8LRLc{font-size:15px}.unknown_loc{background:#70757a}.smiUbb img{margin-right:4px}.smiUbb{margin-left:var(--center-abs-margin);line-height:15px;color:#70757a;}#swml{display:inline-block;margin-left:13px;padding-left:16px;border-left:1px solid #dadce0}.KwU3F{color:#1a0dab}.GNm3Qb{display:inline-block}.xSQxL{color:#1a0dab;cursor:pointer;display:inline-block}.HDOrGf{line-height:40px}.EYqSq{margin:6px 4px 9px 0;border-radius:100%;display:inline-block;height:10px;vertical-align:middle;width:10px}.dfB0uf{color:#4d5156;font-weight:bold}.yMNJR .qk7LXc{max-width:100%}.cJFqsd .qk7LXc{height:100%}.BhUHze .qk7LXc{width:75%}.dgVGnc .qk7LXc{width:90%}sentinel{}.gTewb{padding-left:8px;padding-right:8px}sentinel{}×Đường liên kết ở chân trangViệt NamTân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh - Dựa trên hoạt động trước đây của bạn - Cập nhật vị tríKhông thể cập nhật vị trí của bạnTìm hiểu thêmĐang cập nhật vị trí...Trợ giúpGửi phản hồiQuyền riêng tưĐiều khoản(function(){(function(){var d=Date.now(),a=google.c.sxs?"load2":"load";if(google.timers&&google.timers[a].t){for(var b=document.getElementsByTagName("img"),e=0,c=void 0;c=b[e++];)google.c.setup(c,!1,-1);google.c.bofr=!1;google.c.e(a,"imn",String(b.length));google.c.ubr(!0,d);google.c.glu&&google.c.glu();google.rll(window,!1,function(){google.tick(a,"ol");google.c.u("pr",a)})}})();}).call(this);

Bản đồ đi đường:
Tìm đường đi nhanh nhất đến địa chỉ Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre thì phải làm sao?
Cần tìm đường đi ngắn nhất, tuyến xe buýt hoặc cần hướng dẫn đường đi đến địa chỉ Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre bạn có thể xem google maps bên dưới:
Đánh giá:
4.0/5
Xếp hạng địa điểm
★★★★★
Dựa trên
753
đánh giá
Một số nhận xét, đánh giá, review nổi bật từ những bạn đã trải nghiệm tại Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre mà bạn có thể tham khảo:
Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre
★★★

Moon Tran

Có sự trải nghiệm không được tốt, bao nhiêu năm nay vẫn vậy.Thứ nhất: nhân viên phòng vé khi đặt xe thì tl cộc lốc , ko đầu đuôi ko cưng hỏi dc a.c nữa. Xuống lấy vé thì cũng cộc lốc luôn .Thứ 2: đi hai lần xe trung chuyển mà hai lần đều lái kinh khủng khiếp.,chạy nhanh như ma rượt. Ngồi mà như trên mấy trò chơi mạo hiểm.Bù lại dc cái đúng giờ chạy, bác tài đều thân thiện, vui vẻ.

Taxi Khánh Cường, KDC Số 9, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
★★★

Tử Anh Anh

Thái độ ko trung thực, gtạii hàng từ Bến Tre lên hcm, gtạii hai thùng hàng riêng biệt /2 l đều bị rạch thùng lấy một ít đồ của hết hai lần. Không thể chấp nhận

tên 3
★★★

Dương Văn Thẳng

OkChạy đúng gitạiThái độ phục vụ ổnxe cũng sạch sẽ

tên 4
★★★★★

Huy Tran

Mình sử dụng dịch dụ của nhà xe này rất nhiều năm.Book xe rất nhanh lẹXe trung chuyển đúng giờ.Nhân viên thân thiện.

tên 4
★★★★★

tuan xuan

Cho e hỏi là tôi bắt xe đi SG mà tôi đi có một đoạn chắc chưa tới 4km là tôi k về SG nuA nên xin xuống xe mà hỏi tài xế là vẫn bị thu một vé xe 90k. Vì đã chốt danh sách ????

tên 4
★★★

Thanh Sáu

Rất tốt, xe chạy đúng giờ, nhân viên phục vụ tốt.

tên 4
★★★★★

Nhân Trần

Xe đã xuống cấp, cần trang bị lại đầy đủ màn cửa. Buổi chiều nắng mà ko đủ màn che

tên 4
★★★★★

Đào Công Thuận

Xe đi nhanh, có chuyến liên tục, tài xế lịch sự vui vẻ, phục vụ tốt. Có xe đưa đón trong thị xã Bến Tre. Nhận gửi hàng nhanh từ Sài Gòn - Bến Tre.

Chọn đánh giá của bạn:
* Quản trị sẽ xét duyệt đánh giá của bạn trước khi hiển thị lên website.
Tìm kiếm liên quan:
 • Xe Thịnh Phát (chi nhánh Bến Tre)
 • 82A Đại Lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Bến Tre
 • Xe Thịnh Phát Sài Gòn đi Bến Tre
 • Số điện thoại xe Thịnh Phát Bến Tre
 • Nhà xe Thịnh Phát ở TPHCM
 • Địa chỉ nhà xe Thịnh Phát Sài Gòn
 • Số điện thoại xe Thịnh Phát Sài Gòn đi Bến Tre
 • Đặt vé xe Thịnh Phát
 • Số điện thoại xe Thịnh Phát Sài Gòn
 • Giá vé xe Thịnh Phát Bến Tre
Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre
Hỏi đáp - Đánh giá:
Ái Nhân THPT NGUYỄN NGỌC THĂNG.
★★★★★
Rất tệ, thái độ nhân viên giao hàng rất tệ, cứng nhắc không linh hoạt.
Trả Lời
admin
Thanh Sang
Tư Vấn Online
Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về địa điểm
Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre
. Câu hỏi này của bạn sẽ được những người đã trải nghiệm tại đây hoặc chủ sở hữu vị trí này giải đáp sớm nhất qua mail hoặc số điện thoại.
người hỏi 1
Ái Nhân THPT NGUYỄN NGỌC THĂNG.
Cảm ơn bạn! Mình nhận được cuộc gọi hỗ trợ từ Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre rồi ạ
Trả Lời
người hỏi 1
Du Lịch Miền Đông Nam Bộ- Travel in South East VN
★★★★★
@ Nhà xe Thịnh Phát Bến Tre nhìn bên ngoài mặt tiền nhỏ , nhưng sâu vào trong khá rộng.@ Bên trong có bãi gửi xe gắn máy khá rộng dành cho khách gửi xe để đi bằng dịch vụ đua rước của Họ.@ Hàng ngày có khoảng 6 chuyến đi xe trung chuyển rãi rác từ Nhà xe Thịnh Phát đến Bến Xe Miền Tây , sau đó đo xe trung chuyển đến Trạm Thịnh Phát ở Sư Vạn Hạnh - Quận 10- SG.@ Nói chung nếu đi được chuyến xe đời mới thì ngồi khá êm, đi nhằm chuyến xe cũ thì hô sốc và không thoải mái.@ Cứ 30 phút có một chuyến xuất bến nên bạn cũng không phải lo khi trễ chuyến, sau khi bạn điện thoại đến nhà xe đặt, thì sẽ có Tài xế chạy xe rước bạn đến trạm điện thoại cho bạn ngay để xác định khách có đi không và rước ở địa chỉ nào? Và căn dặn sẽ rước bạn lại trạm Thịnh Phát trước 30 phút .@ Tài xế chạy xe cẩn thận, wifi phục vụ miễn phí sóng wifi mạnh và xe nào cũng có pass wifi là : 99999999( 8 con số 9)
Trả Lời
admin
Thanh Sang
Tư Vấn Online
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi cho chúng tôi về địa điểm
Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre
. Câu hỏi này của bạn được tiếp nhận và chờ những người có chuyên môn giải đáp sớm nhất.
người hỏi 1
Moon Tran
★★★★★

Cho mình xin số điện thoại liên hệ của địa điểm

Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre
Trả Lời
admin
Thanh Sang
Tư Vấn Online
Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu về địa chỉ
Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre
. Bên mình đã gọi lại và cho bạn số điện thoại rồi ạ
người hỏi 1
Moon Tran
Mình cảm ơn! Mình nhận được số điện thoại rồi nha
Trả Lời
người hỏi 1
Tử Anh Anh
Người dùng giấu tên
★★★★★
Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre
ở đâu vậy?
Trả Lời
admin
Thanh Sang
Tư Vấn Online
Địa chỉ
82A Đại Lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Bến Tre
nha bạn!

Tổng kết
- Bạn đang muốn đến được vị trí Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre thật nhanh và thuận tiện nhất? Hệ thống timkiemduongdi.com của chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn để đến địa chỉ Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre thông qua hệ thống tổng đài tư vấn onlline miễn phí: Hướng dẫn từng bước, từ trạm trung chuyển một cách gần nhất.
- Hệ thống timkiemduongdi.com còn cung cấp thông tin bản đồ vị trí Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre cũng như các thông tin liên quan, lịch trình, tuyến đường, trạm xe buýt, thời gian để đến được Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre là trong bao lâu để bạn chủ động hơn cho mình.
- Hệ thống giúp các bạn hiểu rõ hơn địa điểm Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre thông qua những review, đánh giá, nhận xét hữu ích từ rất nhiều người đã trải nghiệm tại địa điểm này. Hệ thống tìm đường đi còn tiếp nhận câu hỏi và gửi câu hỏi đến những chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm để trả lời nhanh và chính xác nhất về địa điểm Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre
- Chúng tôi giúp việc tìm kiếm thông tin và đi đến địa điểm Xe Thịnh Phát (chi Nhánh Bến Tre), 82A Đại Lộ Đồng Khởi, Bến Tre thật dễ dàng nhanh, chống và chính xác !!
CEO & Founder
admin

Tên: Thanh Sơn

Sinh năm: 1989 tốt nghiệp trường: University of Information Technology (UIT)

Tôi là thành viên đồng sáng lập và cũng là người quản lý về nội dung, hỗ trợ tư vấn giải đáp các vấn đề về địa điểm trên website:https://timkiemduongdi.com - Tìm Kiếm Đường Đi

Địa điểm khác:
Địa điểm mới:

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi qua Form bên dưới. Chúng tôi sẽ tiếp nhận sau đó phản hồi sớm nhất qua SĐT hoặc Email cho bạn.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.